Duurzaamheid

De ODRU geeft informatie en advies over duurzaamheid aan bedrijven en controleert of bedrijven voldoen aan de verplichtingen.

Tips voor inwoners

Duurzaamheid bij de ODRU

De ODRU werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wat doet de ODRU zelf om als organisatie te verduurzamen?