Opvragen bodeminformatie

Als Omgevingsdienst zijn wij betrokken bij bodemonderzoek voor 15 gemeentes in de regio Utrecht. Wil je meer weten over de bodem op jouw perceel? Bijvoorbeeld of er bodemverontreiniging is? Je kunt zelf opzoeken of er informatie bekend is. Als er informatie beschikbaar is, kun je die opvragen.

Welke informatie is er?

De ODRU en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) bieden beide informatie over bodemverontreiniging. Hoe dit geregeld is, komt nog voort uit de situatie onder de Wet bodembescherming. De Wet bodembescherming maakte verschil in ernstige en niet-ernstige bodemverontreiniging. De ODRU geeft informatie over niet-ernstige bodemverontreiniging. De RUD biedt informatie over ernstige bodemverontreiniging.

De Wet bodembescherming is op 1 januari 2024 vervallen. De bescherming van de bodem is nu geregeld in de Omgevingswet. Voor sommige ernstige verontreinigingen gelden nog steeds de regels van de Wet bodembescherming. Ze vallen onder het overgangsrecht. Het gaat om locaties waar bijvoorbeeld de sanering al was aangevraagd of gestart vóór 1 januari 2024. Of om locaties met een gebruiksbeperking als gevolg van de verontreiniging.

Komt jouw locatie voor in de kaartlaag van de RUD? En twijfel je of het om een overgangsrechtlocatie gaat? Neem dan contact op met de RUD via bodemloket@rudutrecht.nl.

Niet-ernstige bodemverontreiniging (ODRU)

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) beheert alleen informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Op de kaart hieronder zie je waar de ODRU onderzoek heeft gedaan.

Bodemonderzoeken ODRU

Bron: ODRU, BIS

Let op: Zoom in om te zien waar onderzoek is gedaan
Bekijk de uitleg over deze kaarten. Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster.

Ernstige bodemverontreiniging (RUD)

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) beheert de informatie van ernstige gevallen van bodemverontreiniging , de zogenoemde Wbb-locaties. Op de kaart hieronder zie je waar de RUD onderzoek heeft gedaan.

Bodemonderzoeken RUD (WBB-locaties)

Bron: RUD Utrecht / Bodemloket.nl

Let op: zoom in om te zien waar onderzoek is gedaan
Bekijk de uitleg over deze kaarten. Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster.

Legenda

Hoe vraag ik een rapport op?

Kijk eerst of er een onderzoek is gedaan (zie boven).

Is er een onderzoek gedaan door de ODRU, dan kun je het rapport opvragen. Stuur dan een e-mail naar info@odru.nl met als onderwerp ‘Aanvragen Bodeminformatie’. Vermeld de locatie in je mail, dan beantwoorden wij deze zo snel mogelijk. Een kaartje meesturen met daarop de locatie kan in veel gevallen helpen. Het opvragen van bodeminformatie is gratis.

Is er een onderzoek gedaan door de RUD, kijk dan op het bodemloket.nl of neem contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Wij proberen binnen 5 werkdagen per e-mail te reageren.