Dronebeeld ODRU boerderij Bunnik

Veehouderij: milieuvergunning en regels

Aan welke milieuregels moet je als veehouderij voldoen? Moet je een vergunning aanvragen of kan je een melding doen bij activiteiten die invloed hebben op het milieu? Op deze pagina vind je meer informatie.

Milieuregels

Veehouderijen zijn een onderdeel van de Nederlandse economie en belangrijk voor de voedselvoorziening, economie en werkgelegenheid. De impact van de agrarische sector op de kwaliteit van de leefomgeving is echter groot. Het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving raakt ons allemaal. Om de leefomgeving te beschermen tegen lucht- bodem en waterverontreiniging is er al sinds jaar en dag milieuwet- en regelgeving.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Bedrijven die het milieu belasten (tot een bepaald hoogte) moeten voldoen aan de algemene milieuregels. De overheid heeft deze milieuregels vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven die het milieu op een groter schaal belasten hebben een omgevingsvergunning nodig. In deze omgevingsvergunning staan voorschriften die specifiek op dit bedrijf van toepassing zijn.

Melding of omgevingsvergunning?

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)  controleer je eenvoudig of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Is een melding voldoende? Regel het dan meteen via de AIM.

Melding activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan alle milieuregels waaraan kleine veehouderijen zich moeten houden. Deze bedrijven hebben vaak geen omgevingsvergunning nodig. Bij veranderingen op het erf stel je de gemeente op de hoogte met een melding Activiteitenbesluit. Dat doe je uiterlijk vier weken voordat je de aanpassingen uitvoert.

Omgevingsvergunning Milieu

Grote veehouderijen hebben meestal een Omgevingsvergunning Milieu nodig. Bijvoorbeeld bij het houden van een grote hoeveelheid dieren of voor een grote mestopslagvoorziening op het erf. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op het milieu, de omgeving kan hierdoor geur-, licht- en geluidsoverlast ervaren. Ook bij het uitbreiden of wijzigen van je bedrijf vraag je een Omgevingsvergunning Milieu aan. Bekijk eenvoudig via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) voor welke activiteiten je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Wat doet de ODRU?

De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) houdt onder andere toezicht bij bedrijven op de milieu wet- en regelgeving in 15 gemeente in de provincie Utrecht.  Hoe een controle in zijn werk gaat kun je lezen op onze pagina “wat is een milieucontrole?”.

Meer informatie over agrarische milieuwet en regelgeving

Op de website van Infomil vind je meer informatie over de huidige milieuwetgeving voor agrarische bedrijven.

Daarnaast kun je ons Informatieblad veehouderij raadplegen. Dit blad geeft informatie over de regelgeving en de praktische toepassing daarvan.

Daarnaast zijn de volgende specifieke wetten van belang:

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is een wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De omgevingswet bundelt alle regels die voorheen in verschillende wetten of algemene maatregels van bestuur stonden. Voor meer informatie over de regels voor de agrarische sector in de omgevingswet kun je kijken op https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/agrarische-sector/