Handhaving Bedrijven Willem Jan_Ritman Fotografie

Calamiteit of ongewoon voorval melden

Is er iets gebeurd in je bedrijf dat anders is dan het normale bedrijfsproces en wat nadelig voor het milieu kan zijn? Dan moet je dat bij ons melden.

Stap 1: telefonisch melden

Bel ons op 088 – 022 5000 (tijdens kantoortijden) of op 0800 – 022 55 10 (buiten kantoortijden).

Stap 2: formulier invullen

Na de telefonische melding vul je het formulier hieronder in.

Wat is een calamiteit of ongewoon voorval?

Bij een ongewoon voorval of milieucalamiteit gebeurt er iets binnen je bedrijf dat anders is dan de het normale bedrijfsproces en wat voor nadelige gevolgen voor het milieu kan zorgen.

Bijvoorbeeld:

  • Brand of een explosie
  • Schadelijke stoffen die vrijkomen, bijvoorbeeld door lekkage
  • Een storing in de bedrijfsinstallatie of in het productieproces

Meer informatie vind je in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 17) .

Op basis van de melding kunnen we een onderzoek instellen. Op deze manier leren we van incidenten en passen verbeteringen toe om herhaling of erger te voorkomen.

Waarom melden?

Bedrijven moeten milieucalamiteiten en zogenoemde ‘ongewone voorvallen’ (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit staat in de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 17.

Meld je het niet, dan kan het worden gezien als overtreding. Dat kan bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gevolgen hebben. Je kunt bijvoorbeeld een proces verbaal krijgen, een dwangsom opgelegd krijgen of er volgt een strafrechtelijk onderzoek.