Werken bij

Gaat het jou aan je hart dat de omgeving waarin we wonen en werken veilig en gezond is en blijft? Dan is werken bij een omgevingsdienst iets voor jou.
Wij zijn een collegiale en informele organisatie waar sterk gemotiveerde professionals zich iedere dag inzetten voor hetzelfde ideaal: een beetje mooiere, duurzamere wereld.

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij het duurzaam onderhouden en ontwikkelen van de leefomgeving. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten: van beleidsadvies tot handhaving en van toetsing tot educatie en communicatie. We combineren een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. Bij ons werken ruim 200 medewerkers. Zij helpen onze opdrachtgevers bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken en het waarmaken van hun ambities.

Medewerkers krijgen bij ons de ruimte om synergie te creëren tussen de ontwikkeling van het vakgebied, de organisatie en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit zijn daarbij belangrijke elementen. Wil je meer weten over de ODRU?  Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2020 in vogelvlucht.

Vacatures voor een vaste functie: 

Wij zoeken:

Voor een omgevingsbewuste toezichthouder is geen dag hetzelfde. Voor onze deelnemende gemeenten houd jij je bezig met alle facetten van het toezicht op bodem, zoals het Besluit bodemkwaliteit (BBK), bodemsaneringen en klachten. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet plaatsvinden, is dat ook een taak die jij uitvoert. Het werken met de landelijke handhavingsstrategie is jou niet onbekend. Ook het maken van risicoanalyses heeft voor jou geen geheimen. Wanneer dat nodig is, kun je de analyse vertalen naar een specifiek toezichtplan met risico’s, beoordelingspunten en een bijbehorende toezichtmethode. Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar .

Het werk van beleidsadviseur VTH is uitdagend en gevarieerd. Door veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is het werkveld volop in beweging. In deze functie ben je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager of procesbegeleider. Je adviseert en faciliteert onze gemeenten op strategisch en tactisch niveau bij het maken van keuzes die nodig zijn om tot uitvoerbaar beleid te komen. Voor de uitvoerende clusters (vergunningverlening en toezicht & handhaving) maak jij de verbinding van strategisch beleid naar tactiek en uitvoering.

Samen met tien adviseurs van het hechte cluster behandel je (complexe) aanvragen voor voornamelijk vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen in het kader van bijvoorbeeld de Wet milieubeheer en de Wabo. Je overlegt met bedrijven, (overheids-) instanties en particulieren en je toetst of vergunningen en de algemene regelgeving toereikend zijn. Je levert ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering. Je neemt deel aan interne projecten en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling vanuit je vakgebied. Je onderhoudt contacten met de gemeenten om goed op de hoogte te blijven van de lokale situatie, specifieke wensen en omstandigheden. Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Ben je geïnteresseerd in een functie als Vergunningverlener maar voldoe je nog niet volledig aan de eisen? Aarzel dan niet om te solliciteren. Wij willen jou snel ontmoeten!

Als adviseur/vergunningverlener heb je een afwisselend en uitdagend takenpakket. Je informeert inwoners en bedrijven over de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning bouw. Voordat er met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, toets je of er aan de regels en voorschriften die aan een (bouw-)initiatief worden gesteld, is voldaan. Daarnaast adviseer je ook de adviseur Ruimtelijke Ordening van onze gemeenten bij de afhandeling van complexe, integrale ruimtelijke plannen en
principeverzoeken. Je werkt in een team van vijf collega-adviseurs. Jullie gezamenlijke uitdaging zit vooral in de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet. Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Voor alle functies: mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar ter attentie van Marcel Tijdhof.

Vacature op basis van inhuur:

Je begeleidt en adviseert onze klanten (onder meer ons Bestuur, MT en clustercoördinatoren). Daarnaast ontwikkel je beleid op het P&C vakgebied en verricht je (complexe) specialistische werkzaamheden. Van belang is dat je in staat bent om direct zelfstandig bij ons aan de slag te gaan als senior adviseur. Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Ben jij een nieuwsgierige professional die in mogelijkheden denkt? Bewaak jij rust in hectische situaties en vind je het een uitdaging om vraagstukken te vereenvoudigen? Dan willen we je heel graag in ons team hebben!

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht ? Meld je tot donderdag 4 november 2021 om 09:00 uur aan via deze link aan bij het dynamisch aankoopsysteem van de ODRU.

Stageplekken en vrijwilligerswerk

Binnen het team Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie hebben wij regelmatig plek voor stagiairs en vrijwilligers op één van onze NME-locaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.