Werken bij

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij het duurzaam onderhouden en ontwikkelen van de leefomgeving. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten: van beleidsadvies tot handhaving en van toetsing tot educatie en communicatie. We combineren een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. Bij ons werken ca. 140 medewerkers. Zij helpen onze opdrachtgevers bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken en het waarmaken van hun ambities.

Medewerkers krijgen bij ons de ruimte om synergie te creëren tussen de ontwikkeling van het vakgebied, de organisatie en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit zijn daarbij belangrijke elementen.

Wij zoeken Senior Adviseur Milieuvergunningen Agrarisch/Industrieel voor 24-36 uur per week.

Je behandelt aanvragen voor voornamelijk complexe vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen in het kader van bijvoorbeeld de Wet milieubeheer en de Wabo. Daarnaast coördineer je meervoudige aanvragen. Je levert inhoudelijke ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering. Je neemt deel aan interne projecten en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling vanuit je vakgebied. Ben je geïnteresseerd en wil je alles weten over de vacature, klik dan hier: vacature Senior Adviseur Milieuvergunningen

Wij zien jouw reactie graag uiterlijk 13 juli tegemoet!

Overige openstaande vacatures
Wij hebben op dit moment geen overige openstaande vacatures voor vaste functies.
Voor tijdelijke functies, kijk op www.flextender.nl/opdrachten

Stageplekken en vrijwilligerswerk
Binnen het team Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie hebben wij regelmatig plek voor stagiairs en vrijwilligers op één van onze NME-locaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.