Werken bij Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Vacatures Omgevingsdienst regio Utrecht (De ODRU)

De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Samen met onze gemeenten zorgen we ervoor dat de omgeving waarin wij wonen en werken veilig, gezond en duurzaam is. We doen ons werk met ruim 200 collega’s (vast en inhuur).

Kerninformatie over: de Omgevingsdienst regio Utrecht, Bestuur, Organigram, jaarverslagen en brochures.

 

Actuele vacatures Omgevingsdienst regio Utrecht

De ODRU heeft op dit moment de volgende vacatures open staan:

 

 


Adviseur A natuur en duurzaamheidscommunicatie (24 uur)

Als adviseur natuur en duurzaamheidscommunicatie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en processen van De Boswerf, maar zorg je ook voor een samenhangend jaarprogramma en meerjarenvisie voor de locatie. Je bent hierin een
natuurlijk ‘leider’ en pakt dit voortvarend op. Je werkt samen in een team van collega’s bij De Boswerf. Daarnaast zijn er zo’n 50 vrijwilligers (verdeeld over verschillende ‘teams’) actief, die zowel een rol spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering als in allerlei
ondersteunende werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor een goede samenstelling van het
vrijwilligersteam als geheel. Samen met de collega’s zorg je voor werving, selectie en aansturing van al
deze vrijwilligers.

Je zorgt ook voor een goed netwerk van betrokken partijen op en rond De Boswerf. De Boswerf wil een
inspirerende plek zijn voor alle inwoners van Zeist (en omliggende gemeenten van de Heuvelrug) en
werkt hiervoor samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties. Als adviseur heb je ook een
coördinerende rol en ben je de spin in het web: je enthousiasmeert anderen (zowel inwoners als
organisaties) om langs te komen en mee te doen.
Je bent verder ook adviseur binnen het cluster Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (NDC) en werk
je mee aan de positionering van NDC (zowel in- als extern).

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Vacature Adviseur natuur en duurzaamheidscommunicatie (voor 24 uur)

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk vrijdag 14 oktober weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


Adviseur A Klimaat, Energie en Duurzaamheid (32-36 uur)

Het werk van de adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid (KED) is uitdagend en gevarieerd. Zo ben
je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager, procesbegeleider en soms ook uitvoerder. Vanuit
jouw rol zoek je verbinding met belanghebbenden en betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke
organisaties. Je maakt mensen enthousiast en maakt daarbij gebruik van jouw actuele kennis over
energievraagstukken. Je treedt op als adviseur van gemeenten en vertaalt hun wensen met betrekking tot
de energietransitie naar haalbare maatregelen en/of projecten. Je signaleert kansen en kan die vertalen
naar nieuwe initiatieven. Ook andere duurzame onderwerpen zoals circulair bouwen kunnen in jouw werk
aan de orde komen.

Collega Bart vertelt: “Energie en duurzaamheid staan volop in de belangstelling. Duurzame
energieproductie, aardgasvrije wijken en energiearmoede zijn maar een paar van de onderwerpen die
langs komen. In het KED-team werk je samen met collega’s aan vergelijkbare projecten in verschillende
gemeenten. Je hoeft dus niet alles zelf uit te vinden, maar door het delen van ervaringen met de collega’s
kom je in het KED-team samen verder.”

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Adviseur A Klimaat, Energie en Duurzaamheid (32-36 uur)

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk vrijdag 28 oktober weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


Adviseur A Ruimtelijke Ordening en Beleid (32-36 uur)

Als ROM-adviseur werk je bij de afdeling Beleid & Vergunningen binnen het cluster Duurzaamheid, ROM en Beleid. Je werkt zelfstandig voor verschillende gemeenten in ons werkgebied. Je hebt een brede kennis van milieu en ruimtelijke ordening, ruimtelijke planprocedures van bestemmingsplannen en Wabo. De komst van de omgevingswet vraagt een leergierige opstelling en een pioniersrol van jou.

De specifieke taken en verantwoordelijkheden zien er in grote lijnen als volgt uit:

   • Met jouw kennis stel je voor gemeenten milieuadviezen op ten behoeve van ruimtelijke planprocessen en draag je bij aan de invoering van de omgevingswet, de opbouw van het omgevingsplan en -visie en de ontwikkeling van de bijbehorende werkwijze. Dit alles gericht op het verbeteren van leefbaarheid en duurzaamheid.
   • Je bent goed in staat om de klantvraag helder te krijgen en zo te komen tot een advies op maat.
   • Je coördineert de toetsing van de ruimtelijke plannen aan de milieuwet- en regelgeving en aan het beleid op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.
   • Jij bent degene die de contacten met de gemeente onderhoudt en deelneemt aan de omgevingstafels.
   • In overleg met de verschillende vakspecialisten kom je tot een integraal advies.
   • Je vaardigheid om projectmatig te werken komt goed van pas als je de planning en urenbesteding van de adviesaanvraag bewaakt.
   • Naast jouw ROM-taken kun je ook worden ingezet op het brede taakveld van (milieu)beleid. De invulling van deze rol vereist een flexibele houding. Afhankelijk van de speerpunten van een betreffend onderwerp ben je afwisselend aanjager, procesbegeleider, opsteller van beleid of uitvoerder. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is hierin noodzakelijk

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Adviseur Ruimtelijke Ordening, Milieu & Beleid (voor 32 tot 36 uur per week)

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk vrijdag 28 oktober weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


Adviseur Omgevingsvergunningen (bouw) (32 tot 36 uur)

Als adviseur omgevingsvergunningen (bouw) heb je een afwisselend en uitdagend takenpakket. Zo informeer je bijvoorbeeld inwoners en bedrijven over de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning bouw. Ook adviseer je de adviseur Ruimtelijke Ordening van onze gemeenten bij de afhandeling van complexe, integrale ruimtelijke plannen en principeverzoeken.

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Adviseur Omgevingsvergunningen (bouw)

Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je cv met een korte en krachtige motivatiebrief  t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.


 

Adviseur Planning & Control

Als ervaren adviseur speel je innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van Planning & Control. Je adviseert onze stakeholders en doet hen concrete voorstellen. Samen met de controller stel je het financiële beleid op. Je hebt een actieve rol in de oplevering van de jaarafsluiting, jaarrekening, begroting en begrotingswijziging (inclusief de balans en de toelichting op resultaten en reserves).

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Adviseur Planning & Control

Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je cv met een korte en krachtige motivatiebrief  t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


 

HR adviseur voor 24 t/m 28 uur per week

Je gaat deel uit maken van het team HRM, dat onderdeel is van de afdeling Bestuursbureau. Het team bestaat uit twee andere HR adviseurs en een collega die de personeels- en salarisadministratie doet. Je legt verantwoording af aan het Hoofd Bestuursbureau. Onze stakeholders zijn de directeur, het managementteam, de afdelingshoofden, de clustercoördinatoren en de medewerkers zelf. Je werkt nauw samen met onder andere de collega’s van Communicatie, Planning & Control, Relatiemanagement en het Bestuurssecretariaat.

Wat ga je doen?

   • Jij gaat je onder andere richten op opleidingen. Je zorgt elk jaar voor een opleidingsplan op basis van input van afdelingshoofden. Het MT keurt het opleidingsplan goed. Daarnaast check jij vanuit je bewakende en signalerende rol of de opleidingen daadwerkelijk worden gevolgd.
   • Je houdt je bezig met verzuimpreventie en verzuimbegeleiding in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Je signaleert op dit gebied knelpunten aan de leidinggevenden en denkt mee over oplossingen. Daarnaast ben je de contactpersoon tussen de Arbodienst en de leidinggevenden. Ook verzorg jij de agenda van het Sociaal medisch overleg, dat elke 3 maanden plaatsvindt tussen bedrijfsarts, directeur en leidinggevenden. Jij hebt hierbij een adviserende rol als het gaat om individuele vraagstukken.

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: HR adviseur voor 24 t/m 28 uur per week

 


 

Jurist Milieu & Omgeving voor 32 tot 36 uur per week

Ben jij een Jurist Milieu & Omgeving? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht willen werken om samen bij te dragen aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving waar we veilig kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!

Collega Steven de Leeuw verteld: ‘’als Jurist Milieu & Omgeving bij de ODRU ben je continu op zoek naar een goede balans tussen de juridische wereld, de technische uitvoeringspraktijk en de bestuurlijke werkelijkheid. Om daarin oplossingen te vinden die werken én recht doen aan de verschillende belangen is een uitdaging. Een nieuwe dag een nieuwe puzzel. Hierdoor blijft het werk boeien. Bij de ODRU
werken collega’s die van hun vak houden en met passie werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Voor mij is deze werkomgeving daarom echt een pré’’.

Als Jurist Milieu & Omgeving gaat je functie er zo uit zien:
Je krijgt in je werk vooral te maken met juridische handhaving voor zowel de agrarische als industriële bedrijven en je geeft juridische ondersteuning bij vergunningen- en maatwerkprocedures (Wabo-milieu). Het is in deze rol belangrijk dat je de juiste balans weet te vinden tussen de juridische wereld, technische uitvoeringspraktijk en de bestuurlijke werkelijkheid.

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Jurist Milieu & Omgeving voor 32 tot 36 uur per week

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk vrijdag 7 oktober waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je cv met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


Toezichthouder Energie voor 32 tot 36 uur per week

Zie jij jezelf werken als Toezichthouder Energie? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht werken om samen bij te dragen aan de energietransitie en een schone, duurzame en veilige leefomgeving waar we veilig kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!

Collega Rob Hosman vertelt: “Door in gesprek te gaan over energiebesparende maatregelen met heel veel verschillende bedrijven draag ik mijn steentje bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot “.

Als Toezichthouder Energie gaat je functie er zo uit zien:

Als toezichthouder is geen dag hetzelfde. Je werkt bij de afdeling Integraal Toezicht & Handhaving (ITH) binnen het cluster ‘MKB’. Als omgevingsbewuste toezichthouder controleer en adviseer je onze gemeenten en bedrijven. Je voert zelfstandig milieucontroles uit in branchegerichte projecten gericht op bijvoorbeeld kantoorgebouwen, autogarages of onderwijsinstellingen. Je bezoekt bedrijven om te toetsen of zij zich houden aan de geldende wet- en regelgeving zoals de energiebesparingsplicht, de SCIOS keuringsplicht bij stookinstallaties en controleplicht op lekdichtheid van installaties gevuld met koelgassen en helpt ze daarin door te adviseren op welke manier ze duurzamer om kunnen gaan met hun werkzaamheden.

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Toezichthouder Energie voor 32 tot 36 uur per week

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk zondag 18 september weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je cv met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


 

Toezichthouder Lozingen 32 tot 36 uur per week

Zie jij jezelf werken als Toezichthouder Lozingen? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht werken om samen bij te dragen aan een schone, duurzame-en veilige leefomgeving waar we veilig kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!

Waarom werken bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)?

Collega toezichthouder Timo Harland vertelt je in dit filmpje kort over zijn werk en wat het werken bij de ODRU voor hem leuk maakt.

Als Toezichthouder Lozingen gaat je functie er zo uit zien:

Als toezichthouder is geen dag hetzelfde. Je werkt bij de afdeling Integraal Toezicht & Handhaving (ITH) binnen het cluster ‘MKB’. Als omgevingsbewuste toezichthouder controleer en adviseer je onze gemeenten en bedrijven. Je voert zelfstandig milieucontroles uit bij de MKB-bedrijven, zoals bijv. horecagelegenheden, supermarkten of tankstations. Je werkzaamheden bestaan uit preventieve en repressieve controles op lozingen. Bijv. een controle op afvalwater of vetafscheider. Je controleert of dat  op de juiste manier geloosd wordt. Bij verstoppingen in het riool en gemalen ga je op zoek naar het bedrijf dat dit heeft veroorzaakt. En wat natuurlijk steeds belangrijker wordt is toezicht op het lozen van zeer zorgwekkende stoffen.

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Toezichthouder Lozingen 32 tot 36 uur per week

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk zondag 18 september weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je cv met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


 

Toezichthouder Milieu 32 tot 36 uur per week

Zie jij jezelf werken als Toezichthouder Milieu? Zou je graag bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht werken om samen bij te dragen aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving waar we veilig kunnen wonen en werken? Lees dan snel verder!

Waarom werken bij Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)?

Collega toezichthouder Timo Harland vertelt je in dit filmpje kort over zijn werk en wat het werken bij de ODRU voor hem leuk maakt.

Als Toezichthouder Milieu gaat je functie er zo uit zien: 

Als toezichthouder is geen dag hetzelfde. Je werkt bij de afdeling Integraal Toezicht & Handhaving (ITH) binnen het cluster ‘MKB’. Als omgevingsbewuste toezichthouder controleer en adviseer je onze gemeenten en bedrijven. Je draagt je steentje bij aan het milieu en aan een duurzame leefomgeving door zelfstandig milieucontroles uit te voeren bij de MKB-bedrijven, zoals bijv. supermarkten, slagers of tankstations. Je bent in staat om risico’s proactief en deskundig op te lossen door (risico)analyses op te stellen en waar nodig te vertalen naar een specifiek toezichtplan met risico’s, beoordelingspunten en een bijhorende toezichtmethode. Je zoekt waar nodig de samenwerking met onze handhavingspartners (o.a. Veiligheidsregio, politie) en onze gemeenten. Nabijheid is niet voor niets een van de kernwaarden waar vanuit we werken.

Bekijk de volledige functieomschrijving in pdf: Toezichthouder Milieu 32 tot 36 uur per week

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk zondag 18 september weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je cv met een korte en krachtige motivatiebrief naar  sturen aan Aatop Milieu & Ruimte t.a.v. Anouk van Dinteren, via of neem telefonisch contact op via 0318-796129.

 


 

Stageplekken en vrijwilligerswerk

Binnen het team Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie hebben wij regelmatig plek voor stagiairs en vrijwilligers op één van onze NME-locaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.