Werken bij

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij het duurzaam onderhouden en ontwikkelen van de leefomgeving. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten: van beleidsadvies tot handhaving en van toetsing tot educatie en communicatie. We combineren een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. Bij ons werken ca. 140 medewerkers. Zij helpen onze opdrachtgevers bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken en het waarmaken van hun ambities.

Medewerkers krijgen bij ons de ruimte om synergie te creëren tussen de ontwikkeling van het vakgebied, de organisatie en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit zijn daarbij belangrijke elementen.

Uitbreiding taken
Op 1 januari 2019 krijgen wij er een flink aantal nieuwe taken bij vanuit de gemeenten voor wie wij werken. Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op de komst van de nieuwe omgevingswet. Een enorme maar ook leuke uitdaging. Om die succesvol het hoofd te kunnen bieden zijn wij de komende tijd op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s. Zo zoeken wij een:

 • Toezichthouder asbest
 • Toezichthouder bodem
 • Toezichthouder bouw
 • Toezichthouder agrarisch
 • Toezichthouder industrie
 • Toezichthouder industrie en agrarisch
 • Boa Milieu
 • Bouwplantoetser
 • Vergunningverlener Milieu
 • Specialistisch adviseur Asbest
 • Specialistisch adviseur Bodem
 • Specialistisch adviseur Archeologie
 • Specialistisch adviseur Lucht & Geluid

Word jij onze nieuwe collega? Kijk dan hieronder verder voor meer informatie over de diverse vacatures.

Specialistische adviseurs
Vergunningverlener Milieu
Bouwplantoetser
Boa milieu
Toezichthouders 

Stageplekken en vrijwilligerswerk
Binnen het team Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie hebben wij regelmatig plek voor stagiairs en vrijwilligers op één van onze NME-locaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.