Werken bij

Gaat het jou aan je hart dat de omgeving waarin we wonen en werken veilig en gezond is en blijft? Dan is werken bij een omgevingsdienst iets voor jou.
Wij zijn een collegiale en informele organisatie waar sterk gemotiveerde professionals zich iedere dag inzetten voor hetzelfde ideaal: een beetje mooiere, duurzamere wereld.

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij het duurzaam onderhouden en ontwikkelen van de leefomgeving. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten: van beleidsadvies tot handhaving en van toetsing tot educatie en communicatie. We combineren een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. Bij ons werken ruim 200 medewerkers. Zij helpen onze opdrachtgevers bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken en het waarmaken van hun ambities.

Medewerkers krijgen bij ons de ruimte om synergie te creëren tussen de ontwikkeling van het vakgebied, de organisatie en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit zijn daarbij belangrijke elementen. Wil je meer weten over de ODRU?  Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2020 in vogelvlucht.

Vacatures voor een vaste functie: 

Wij zoeken:

Het werk van de adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid (KED) is uitdagend en gevarieerd. Zo ben je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager, procesbegeleider en soms ook uitvoerder. Vanuit jouw rol zoek je verbinding met belanghebbenden en betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisaties. Je maakt mensen enthousiast en maakt daarbij gebruik van jouw actuele kennis over energievraagstukken. Je treedt op als adviseur van gemeenten en vertaalt hun wensen met betrekking tot  de energietransitie naar haalbare maatregelen en/of projecten. Je signaleert kansen en kan die vertalen naar nieuwe initiatieven. Ook andere duurzame onderwerpen zoals circulair bouwen kunnen in jouw werk aan de orde komen.

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk op 19 januari 2022 weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar . De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 24 tot en met 28 januari 2022.

Als ervaren adviseur speel je innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van Planning & Control. Je adviseert onze stakeholders en doet hen concrete voorstellen. Samen met de controller stel je het financiële beleid op. Je hebt een actieve rol in de oplevering van de jaarafsluiting, jaarrekening, begroting en begrotingswijziging (inclusief de balans en de toelichting op resultaten en reserves). Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk op 9 januari 2022 weten waarom jij de persoon bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar . De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op woensdag 19 januari 2022.

Voor een omgevingsbewuste toezichthouder is geen dag hetzelfde. Voor onze deelnemende gemeenten houd jij je bezig met alle facetten van het toezicht op bodem, zoals het Besluit bodemkwaliteit (BBK), bodemsaneringen en klachten. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet plaatsvinden, is dat ook een taak die jij uitvoert. Het werken met de landelijke handhavingsstrategie is jou niet onbekend. Ook het maken van risicoanalyses heeft voor jou geen geheimen. Wanneer dat nodig is, kun je de analyse vertalen naar een specifiek toezichtplan met risico’s, beoordelingspunten en een bijbehorende toezichtmethode. Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar .

Het werk van beleidsadviseur VTH is uitdagend en gevarieerd. Door veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is het werkveld volop in beweging. In deze functie ben je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager of procesbegeleider. Je adviseert en faciliteert onze gemeenten op strategisch en tactisch niveau bij het maken van keuzes die nodig zijn om tot uitvoerbaar beleid te komen. Voor de uitvoerende clusters (vergunningverlening en toezicht & handhaving) maak jij de verbinding van strategisch beleid naar tactiek en uitvoering.

Voor de afdeling Beleid & Vergunningen zijn we op zoek naar een collega die als coördinator het team Omgevingsvergunningen Wabo-Bouw kan aansturen. De collega’s van dit cluster verzorgen voor drie van onze gemeenten alles wat nodig is voor het realiseren van een bouwvergunning. Als coördinator geef je operationeel leiding aan de collega-medewerkers uit het cluster. Je bent voor hen het eerste aanspreekpunt. Je bewaakt de planning, de voortgang, het resultaat èn de kwaliteit van de werkzaamheden. Dit gebeurt in goed overleg met de medewerkers en onder eindverantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan voor 16 januari 2022 je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar .

Voor alle functies: mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar ter attentie van Marcel Tijdhof.

Vacature op basis van inhuur:

Als ervaren personeels- en salarismedewerker ben je primair verantwoordelijk voor alle fiscale aangelegenheden die met personeel te maken hebben. Je draagt onder andere de verantwoordelijkheid over de inrichting, de controle en de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Heb jij een proactieve, adviserende en zelfstandige houding? Dan zoeken wij jou!

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? Meld je voor vrijdag 17 december 2021 om 09:00 uur aan via deze link aan bij het dynamisch aankoopsysteem van de ODRU.

Stageplekken en vrijwilligerswerk

Binnen het team Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie hebben wij regelmatig plek voor stagiairs en vrijwilligers op één van onze NME-locaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.