De ODRU verduurzaamt

Duurzame bedrijfsvoering #ODRUduurzaam

De ODRU werkt aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen en zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving als het gaat om veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. c. Bij vergunningaanvragen, advies en bij toezicht bekijken we welke duurzame maatregelen worden genomen door bedrijven of kunnen worden genomen. Denk aan de verplichting om energie te besparen en dat de activiteiten die bedrijven ondernemen het milieu zo min mogelijk mogen belasten.

Op weg naar CO2 neutraal

Als organisatie hebben wij de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken berekenen we jaarlijks onze CO2-voetafdruk en stellen we doelen om deze te verminderen. Daarbij kijken we naar mogelijkheden en maatregelen die het energieverbruik, zakelijk verkeer, woon-werkverkeer en inkoop kunnen verduurzamen. Ons woon-werkverkeer veroorzaakt zo’n 70% van onze CO2-uitstoot. Wij onderzoeken de mogelijkheden om onze collega’s te stimuleren om meer met de fiets of het OV naar kantoor te komen. Wij bieden bijvoorbeeld onze medewerkers een vergoeding aan voor de aanschaf van een (elektrische) fiets. Daarnaast reduceren we een gedeelte van onze CO2-uitstoot door onze collega’s gedeeltelijk thuis te laten werken. In de komende periode wordt gekeken of er binnen de arbeidsvoorwaarden mogelijkheden zijn om duurzamere vervoersmogelijkheden te stimuleren. Bij nieuw te werven externen zijn gunningscriteria toegevoegd die over duurzame mobiliteit gaan.

Duurzaam inkoopbeleid

De ODRU heeft een nieuw inkoopbeleid vastgesteld waarin duurzaamheid een prominente plaats heeft. De ODRU wenst samen te werken met marktpartijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Het structureel toepassen van duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen zal daarmee een automatisme worden. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de aanbestedingsstrategie en duurzaamheidskansen worden bij iedere aanbesteding toegepast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan af te wijken. In 2022 zijn bijvoorbeeld nieuwe elektrische voertuigen en ICT apparatuur aangeschaft en gaat in 2023 een duurzame drukkerij het drukwerk en andere uitingen van de ODRU verzorgen.

Duurzaamheid laten zien

De vier buitenlocaties van de ODRU, de Natuur- en Duurzaamheidscentra hebben naast hun educatieve-, recreatieve- en participatiefunctie ook een voorbeeldfunctie naar alle bezoekers toe. Zo heeft de Boswerf in Zeist onder andere een klimaatpaviljoen. Het MEC Maarssen gaat (met support van gemeente Stichtse Vecht) aan de slag om een duurzame inspiratieplek worden voor een breed scala aan duurzame keuzes in en om het huis.
Voor onze borrels, lunches en diners is het uitgangspunt vegetarisch, tenzij men anders wenst. We gebruiken zo min mogelijk papier door te digitaliseren. Voor ons zakelijk verkeer gebruiken wij onze hybride en elektrische auto’s. Omdat collega’s soms ook vanuit huis naar een afspraak gaan, kunnen we ook gebruik maken van deelauto’s. De pilot hiervoor gaan we verder uitwerken in 2023.
Voor onze vastgoedsituatie zijn we grotendeels afhankelijk van onze verhuurder. Als zij het energieverbruik kunnen verduurzamen met eigen opwek, dan hebben wij daar automatisch voordeel van. Met de verhuurder zijn we in gesprek over de mogelijkheden.

Naast deze activiteiten zorgen we dat er regelmatig een artikel of nieuwsbericht op het intranet staat zodat de medewerkers betrokken blijven.  Want samen maken we #ODRUduurzaam.