De Woudreus gaat voor duurzaam

Wij gaan voor duurzaam, zo doen wij het!

Als centrum voor Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie staan we voor een duurzame bedrijfsvoering. Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de drie P’s: People, Planet, Profit. Dit is zichtbaar in de manier waarop we inkopen, hoe we met beheer en onderhoud van onze locaties omgaan en hoe we met elkaar samenwerken.

Voor het inkopen betekent het dat we:

 • Streven naar zo min mogelijk in te kopen;
 • Streven naar zo duurzaam mogelijk inkopen van materialen voor onze diensten (educatie, recreatie en participatie) en onderhoud van de locaties;
 • Kiezen voor duurzame leveranciers van producten waar mogelijk;
 • Rekening houden bij onze aankopen met lokaal geproduceerd of leverbaar, biologische producten, impact van vervoersbewegingen en aanwezigheid van milieukeurmerken.

Voor de huisvesting en dagelijkse gang van zaken betekent het dat we:

 • Afval scheiden en streven naar minder afval;
 • Verspilling voorkomen;
 • Zuinig omgaan met gebruik van energie en water;
 • Reparaties, waar mogelijk zelf verrichten;
 • Duurzame keuzes maken bij het onderhoud en beheer van het pand en de tuin;
 • Vegetarische maaltijden aanbieden bij samenkomsten;
 • Het gebruik van duurzaam vervoer (fiets en OV) stimuleren bij onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers;
 • Een voorbeeldfunctie hebben met de duurzame keuzes van gebruik, inrichting en beheer van het pand en de tuin.

Voor het onderhouden van onze werkrelaties betekent het dat we:

 • Werken op basis van gelijkwaardigheid;
 • Een gezonde werkomgeving bieden (sociaal, psychisch en fysiek);
 • Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers;
 • Kiezen voor passende werkzaamheden binnen de mogelijkheden;
 • Voldoende ondersteuning en begeleiding bieden voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden;
 • Zorgen voor continuïteit, werkplezier en gezelligheid.

Zichtbare duurzame inspiratie, zo doen wij het!

NME centrum De Woudreus wil bezoekers inspireren tot een duurzame leefstijl. Dit doen we o.a. door de bovenstaande uitgangspunten actief uit te dragen. De samenwerking met zowel lokale partijen als partners met een gemeenschappelijk taakgebied zijn daar voorbeelden van. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij ons werk wat een grote maatschappelijke betrokkenheid geeft. De gemeente De Ronde Venen (eigenaar van het gebouw) zorgt voor duurzame aanpassingen aan het gebouw om het gemeentelijk doel te behalen in 2040 klimaat neutraal te zijn. Ook de tuin is een voorbeeld voor bezoekers op het gebied van duurzaam/ natuurvriendelijk tuinieren. In de toekomst zal het ook voorbeelden laten zien wat inwoners kunnen doen op het gebied van klimaatadaptatie in de tuin.