Vergaderingen

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB)
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

 Datum  Aanvang  Locatie
 16-12-2021 09:30 uur Provinciehuis Utrecht, mits de coronamaatregelen dit toelaten
 07-04-2022 14.00 uur  Provinciehuis Utrecht, mits de coronamaatregelen dit toelaten
 07-07-2022 14:00 uur  Provinciehuis Utrecht, mits de coronamaatregelen dit toelaten
 20-09-2022 14:00 uur Provinciehuis Utrecht, mits de coronamaatregelen dit toelaten
 15-12-2022 09.30 uur Provinciehuis Utrecht, mits de coronamaatregelen dit toelaten

Vergaderingen Algemeen Bestuur (AB)
De vergaderstukken kunt u opvragen via