Veelgestelde vragen

 1. Voor wie geldt de Energielabel C-verplichting?
 2. Voor wie geldt de Energielabel C-verplichting niet?
 3. Mijn kantoorgebouw is getransformeerd naar een appartementencomplex. Geldt dit dan ook?
 4. Wat als ik per 1 januari 2023 geen energielabel C heb?
 5. Mijn energielabel verloopt bijna, wat nu?
 6. Ik heb geen energielabel, welke stappen moet ik zetten?
 7. Ik weet niet of mijn kantoorgebouw een energielabel heeft, hoe controleer ik dit?
 8. Ik heb een brief ontvangen over energielabel C, klopt dat wel?
 9. Ben ik klaar wanneer ik voldoe aan energielabel C?
 10. Hoe zit het met gebouwen met een combinatie van gebruiksdoelen?
 11. Waar kan ik advies krijgen?
 12. Zijn er subsidies beschikbaar?
 13. De terugverdientijd is onderzocht en langer dan tien jaar. Hoef ik nu niet te voldoen aan de Energielabel C-verplichting?
 14. Moeten kantoren in een beschermd stadsgezicht ook voldoen aan de Energielabel C-verplichting?
 15. Moeten we voor de oppervlakte van een kantoor en de label C-verplichting ook de keuken en de toiletten meerekenen?

 

1. Voor wie geldt de Energielabel C-verplichting?

Bent u eigenaar van een kantoor waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m² en 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte? Dan geldt de Energielabel C-verplichting ook voor u. Een inrichting, maar ook een vastgoedeigenaar, kan meerdere kantoorgebouwen hebben waarvoor de verplichting geldt. Meer informatie over deze verplichting vindt u terug op de website van de RVO.

2. Voor wie geldt de Energielabel C-verplichting niet?

Energielabel C is niet nodig voor de volgende gebouwen:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën;
 • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. In dit geval moet u dit kunnen aantonen met een rapport opgesteld door een erkende energieadviseur;
 • beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan kan worden aan energiebesparing. Op de website van het RCE staan tips en subsidiemogelijkheden voor monumentbezitters en bezitters van andere historische gebouwen om energie te besparen.

Meer informatie over de uitzonderingen vindt u terug op de website van de RVO.

3. Mijn kantoorgebouw is getransformeerd naar een appartementencomplex. Geldt dit dan ook?

Nee, de Energielabel C-verplichting geldt alleen voor gebouwen met een kantoorfunctie.

4. Wat als ik per 1 januari 2023 geen energielabel C heb?

Wanneer een kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet minimaal energielabel C heeft, dan mag het kantoor niet in gebruik genomen worden. De ODRU controleert hier op en kan handhavend optreden.

5. Mijn energielabel verloopt bijna, wat nu?

Een afgegeven energielabel is geldig voor 10 jaar. Om het kantoor per 1 januari 2023 in gebruik te mogen hebben moet er minimaal een geldig energielabel-C aanwezig zijn. Ook wanneer er een verlopen energielabel A aanwezig is, wordt er niet voldaan aan de verplichting. Er moet dan een nieuw energielabel aangevraagd worden. Let dus goed op de geldigheid van het huidige label, indien aanwezig.

6. Ik heb geen energielabel, welke stappen moet ik zetten?

Als u geen energielabel heeft moet u de volgende stappen uit:

1. Vraag een maatwerkadvies aan bij een erkend energieadviseur. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening.
2. Verken financiële regelingen. RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies.
3. Voer de maatregelen uit stap 1 uit.
4. Laat een (nieuw) energielabel opstellen. Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registreren.

Zie de website van het RVO voor meer informatie.

7. Ik weet niet of en zo ja welk energielabel mijn kantoorgebouw heeft, hoe controleer ik dit?

Hier op de website EP-online kunt u controleren of en welk label er is afgegeven voor het kantoor.

U kunt dit ook hier zien op de geoviewer van het RVO.

8. Ik heb een brief ontvangen over energielabel C, klopt dat wel?

De ODRU heeft namens hun gemeenten een informatieve brief verstuurd over energielabel C naar mensen waarvan wij vermoeden dat zij de eigenaar of aandeelhouder zijn van een kantoorgebouw. Eigenaren van kantoren hoeven niet per se gevestigd te zijn op het adres van het gebouw. De brieven kunnen dus ook naar het huisadres van de eigenaar zijn gestuurd. Dit is afhankelijk hoe het in Kadaster geregistreerd staat. Door registratie- ofwel koppelfouten kan het voorkomen dat er ook brieven verstuurd zijn naar mensen voor wie de brief niet bedoeld is.

Vermoedt u dat de brief niet voor u bestemd is, maar voor uw buurman? Dan stellen wij het op prijs als u de brief aflevert bij het juiste adres. Heeft u een brief ontvangen maar bent u geen eigenaar of aandeelhouden van een kantoorgebouw? Dan hoeft u geen actie te ondernemen.

9. Ben ik klaar wanneer ik voldoe aan energielabel C?

Nee, het verplichten van een energielabel C voor kantoren is slechts een tussendoelstelling. In 2050 streeft het Rijk ernaar om energieneutraal te zijn. Daarom adviseren wij om verdergaande besparingsmaatregelen te overwegen en te anticiperen op toekomstige aanscherping van de normen. Het verplichten van een energielabel A is een reële toekomstmogelijkheid.

10. Hoe zit het met gebouwen met een combinatie van gebruiksdoelen?

Als een gebouw meerdere gebruiksdoelen heeft, denk bijvoorbeeld aan een kantoor met erboven studentenwoningen dan zijn er verschillende opties:

Beide delen hebben een eigen, in de BAG geregistreerd, adres: Voor elk deel van het pand is dan een apart label nodig (een energielabel voor de studentenwoningen en een energielabel voor het kantoor). In de BAG moet het pand dan wel gesplitst zijn, zodat beide functies een eigen code (VBO-ID) hebben waarop een label kan worden geregistreerd. Voor het energielabel voor het kantoor moet een gecertificeerde EPA-adviseur een Energie-Index opstellen. Voor de studentenwoningen kan de woningeigenaar het label aanvragen via  www.energielabelvoorwoningen.nl , of een Energie-Index voor woningen laten opstellen.

Het pand heeft maar één adres en één VBO-ID: Dan is er ook slechts één energielabel mogelijk. Er kunnen op één adres dan toch twee gebruiksdoelen zijn. Als in het geval van één adres één van de gebruiksdoelen een woningfunctie betreft die bij het Kadaster geregistreerd staat, dan heeft de pandeigenaar de keuze:

1. óf hij/zij registreert een label voor woningen via www.energielabelvoorwoningen.nl (of de EI-route voor woningbouw)
2. óf hij/zij laat (tegen hogere kosten) een Energie-Index en label voor Utiliteitsbouw opstellen.

Of een gebouw twee VBO-ID’s heeft kunt u hier controleren. Eventuele fouten in deze viewer kunt u via die site doorgeven. De wijzigingen gaan automatisch naar de betreffende gemeente die op basis van bewijsstukken correcties kan aanbrengen in de BAG.

11. Waar kan ik advies krijgen?

Neem voor een professioneel advies contact op met een erkend energieadviseur. Zij kunnen inschatten hoe energiezuinig een gebouw is. Denkt de adviseur dat een pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan de adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt de adviseur dat het pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan afspraken om tot een energielabel C of beter te komen. Hier vindt u een overzicht van erkende energieadviseurs. 

12. Zijn er subsidies beschikbaar?

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Kijk hier voor meer informatie. 

13. De terugverdientijd is onderzocht en langer dan tien jaar. Hoef ik nu niet te voldoen aan de energielabel C-verplichting?

De ODRU moet in opdracht van de gemeente kunnen beoordelen of de terugverdientijd, om te komen tot label C, inderdaad langer dan tien jaar is. Daarom moet u door een erkende energieadviseur een rapport laten maken waar dit in staat. Hier vindt u een overzicht met erkende energieadviseurs. Aan zo’n rapport zitten wel een aantal voorwaarden:

 • Er moet duidelijk omschreven worden wat de kosten per maatregel zijn om te komen tot minimaal energielabel C.
 • Er moet omschreven worden welke maatregelen aanvullend kunnen worden genomen met de bijbehorende kosten om tot een beter energielabel te komen.
 • Het moet duidelijk zijn wat de terugverdientijd per maatregel is.
 • Het moet duidelijk zijn welke maatregelen zijn bekeken en wat de investeringen en besparingen zijn. Wilt u aantonen dat u niet kunt voldoen aan de energielabel C omdat de terugverdientijd langer dan tien jaar is, dan moet dit goed onderbouwd zijn.
 • Een aantal maatregelen zijn vaak snel terug te verdienen, denk hierbij bijvoorbeeld aan spouwisolatie, dakisolatie binnen en zonnepanelen. Onderbouw goed waarom deze maatregelen in uw geval toch niet aantrekkelijk / mogelijk zijn.
 • Als de terugverdientijd van de maatregelen langer dan tien jaar is vervalt de energielabel C-verplichting. Wij verwachten dat u de maatregelen die een kortere terugverdientijd hebben wel alsnog treft. Dit omdat het verstandig is voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

14. Moeten kantoren in een beschermd stadsgezicht ook voldoen aan de Energielabel C-verplichting voor kantoren?

Ja. Zolang het betreffende kantoor geen onderdeel is van een erkend monument, geldt dat vanaf 1 januari 2023 voldaan moet worden aan de Energielabel C-verplichting voor kantoren.

15. Moeten we voor de oppervlakte van een kantoor en de label C-verplichting ook de keuken en de toiletten meerekenen?

Dat ligt eraan. Als de oppervlakte van de kantoorruimte minder dan 50% is van het bedrijf, dan niet. Als de oppervlakte van het kantoorgebouw > 100m² is, dan moeten de toiletten en keuken wel meegerekend worden.

In juridische woorden: Het antwoord van de vraag hangt ervan af voor welke uitzondering uit artikel 3.87 Bbl u de berekening gebruikt. Voor de uitzondering uit lid 3, oppervlakte > 100 m², moeten ze wel meenomen worden. Als het gaat op de uitzondering uit lid 2, de 50% gebruiksoppervlakte, dan worden deze nevengebruiksfuncties buiten beschouwing gelaten. Dit komt door de gebruikte definitie in de verschillende uitzonderingen. Bij lid 3 wordt gesproken over kantoorfunctie en nevengebruiksfuncties. Bij lid 2 alleen over kantoorfuncties.