Energiebesparing

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Het energieakkoord geeft invulling aan de verduurzaming van onze samenleving en economie. In het energieakkoord zijn afspraken gemaakt die ook consequenties hebben voor uw bedrijf. Hieronder leest u wat u als ondernemer moet en kan doen aan energiebesparing.

Energiebesparing binnen uw bedrijf
Verbruikt u met uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 op jaarbasis? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar terug kunt verdienen. Energie besparen is daarmee niet alléén beter voor het milieu, u kunt er ook geld mee besparen. Een besparing van twintig procent is geen uitzondering. Toezichthouders van de ODRU controleren of uw bedrijf voldoet aan de wettelijk plicht. We adviseren u over een plan van aanpak, spreken met elkaar af op welke termijn u wat gerealiseerd heeft, en we controleren hier op. Constateren wij dat u niet alle rendabele maatregelen heeft genomen dan treden wij handhavend op.

Erkende maatregelenlijsten
Om het voor u als ondernemer makkelijker te maken om voldoen aan de besparingsverplichting heeft de overheid erkende maatregelenlijsten samengesteld. In het kort komt het er op neer dat als u de maatregelen treft die voor uw specifieke branche gelden, u daarmee voldoet aan de wettelijk plicht. Hier leest u meer over deze erkende maatregelen. Naast de erkende maatregelen kijken we ook graag met u mee naar extra mogelijkheden om energie te besparen.

Informatieplicht
De Minister wil dat de handhaving van de wet gemakkelijk is. Daarom zijn bedrijven sinds 1 juli 2019 verplicht de overheid actief te informeren over wát ze precies gedaan hebben, én waaróm, om de vereiste energiebesparing te bereiken. Anders gezegd: u moet dus zélf bewijzen dat u de wettelijke plicht tot energiebesparing voor uw bedrijf écht naleeft. U kunt uw melding indienen via het eLoket van RVO.  Als u de melding op 1 juli 2019 nog niet heeft ingediend is dit een overtreding en kunt u een boete krijgen. U moet elke vier jaar opnieuw een melding indienen. Bekijk ook onderstaande animatiefilmpje van het RVO voor meer informatie.

Energiebesparing ook interessant voor kleinverbruikers
Verbruikt u met uw bedrijf minder dan 50.000 kWh elektra en 25.000 m3 op jaarbasis dan bent u een kleinverbruiker. Dan is het juist ook voor u interessant om te kijken welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Voor u als kleinverbruiker verdienen energiebesparingsmaatregelen zich nog sneller terug dan voor grotere energieverbruikers doordat u een hogere energieprijs betaalt.

Wilt u een energieadvies op maat?
Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. De subsidie voor het energieadvies én eventuele ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. btw) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Doelmatig beheer en onderhoud
Om zoveel mogelijk energie te besparen moet u de erkende maatregelen goed beheren en onderhouden. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich ook echt terug. Meer informatie over DBO maatregelen kunt u hier vinden op de site van Infomil.

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over energiebesparing bij het MKB. De Wetchecker is een digitale tool over energiebesparing. Hiermee checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen. Het antwoord op veelgestelde vragen over de informatieplicht kunt u hier vinden.

Wilt u meer informatie over de erkende maatregelen of de informatieplicht? Neem dan contact op met de afdeling toezicht en handhaving van de ODRU via 088 022 5000.