Over De Boswerf

Bezoekerscentrum De Boswerf is een prachtige, groene locatie in het Zeisterbos. Jaarlijks komen er ruim 28.000 bezoekers. Naast recreanten ontvangen we ook schoolklassen, BSO’s en andere groepen.

Op De Boswerf kun je inspiratie opdoen voor je eigen leefomgeving, bijvoorbeeld bij het Klimaatpaviljoen, in de Bijentuin of in de Heuvelrugtuin. Kinderen en hun begeleiders leven zich lekker uit in het Natuurspeelbos, het Beleefbos en de Kleinebeestjestuin.
Voor jong en oud worden educatieve activiteiten georganiseerd zoals workshops en voorstellingen.

Onze medewerkers en vele vrijwilligers werken mee aan educatie en communicatie over natuur en milieu. Met ons aanbod van lesmaterialen bieden wij ondersteuning aan scholen in de regio Zuidoost – Utrecht. Scholen kunnen praktijkgerichte aanvulling krijgen op hun lesmethoden in de vorm van leskisten, natuur-in-de-klas-pakketten en buitenlessen of excursies.

Daarnaast organiseren we evenementen en projecten in de regio, gericht op het verbeteren van de woon -, werk- en leefomgeving.

Logo Stichting Vrienden van De Boswerf

Stichting Vrienden van De Boswerf

Draag je Bezoekerscentrum De Boswerf een warm hart toe? Word dan voor Vriend van De Boswerf voor € 15,- per jaar.

Je helpt mee De Boswerf in stand te houden en bijvoorbeeld het Klimaatpaviljoen mogelijk te maken.

Meer informatie vind je op vriendenvandeboswerf.nl.
Of meld je direct aan.