Afval, het begin van iets nieuws OP SCHOOL

Basisscholen in Zeist goed op weg met afval scheiden!

Sinds dit schooljaar scheiden 16 basisscholen in Zeist op 20 locaties hun afval. Dit gebeurt onder de noemer van ‘Afval, het begin van iets nieuws’. Om zicht te krijgen op de ervaringen met het afval scheiden, vond er in januari een evaluatiebijeenkomst plaats. Daaruit bleek dat er nog een aantal aanpassingen nodig zijn. Maar gelukkig gaat er ook al veel goed.

Logistiek kunststukje
De eerste evaluatie met de contactpersonen van het project vond plaats in januari jongstleden. Er bleken nog enkele logistieke problemen te overwinnen. Zo werd het restafval in eerste instantie in plastic zakken aangeboden. Maar omdat deze zakken stuk gingen en wegwaaiden zijn hiervoor grotere rolcontainers in de plaats gekomen. Verder zorgde de afvoer van het grof afval voor de nodige hoofdbrekens. Scholen mogen nu, het grof afval op vertoon van een speciale pas, wegbrengen naar het recyclingstation, net als huishoudens, Tot 3 kubieke meter is het gratis, gaat het om grotere hoeveelheden, kost het geld.

Enquête
Naast de evaluatie zijn er ook 37 enquêtes ingestuurd. Daaruit blijkt dat alle leerkrachten de leerlingen actief betrekken bij het afval scheiden. En leerlingen doen over het algemeen goed mee. Om hen te helpen bij het sorteren is veel gebruik gemaakt van de stickers met afbeeldingen van de verschillende afvalsoorten. Elke afvalbak zijn eigen sticker. Dat werkt goed. De scholen waren verder positief over de speciaal ontwikkelde leshandleiding voor de onder- en bovenbouw. Ook de communicatie over het project naar de teams werd als positief ervaren.

GFT
Niet alles gaat nog goed. Scholen hebben het meeste moeite met de inzameling van het GFT-afval. Met warm weer geeft dat stank. Bovendien trekt het fruitvliegjes aan. Omdat leerkrachten soms zelf de bakken schoonmaken, levert dat extra werk op. Een ander probleem is dat er soms nog wel eens iets in de groene bak belandt wat er niet in thuis hoort. Maar over het algemeen vinden leerlingen GFT scheiden goed te doen.

Waarom afval scheiden op school?
Elke dag maken we per persoon zo’n anderhalve kilo afval. Afval scheiden, is goed voor het milieu omdat je het meeste afval, zoals papier en plastic kunt hergebruiken. Dat scheelt gebruik van natuurlijke grondstoffen. Bovendien blijft er hierdoor minder restafval om te verbranden over. En hoe minder restafval, hoe milieuvriendelijker het is. Behalve afval scheiden, kun je ook voorkomen dat er afval ontstaat. Hoe langer spullen meegaan, hoe minder nieuwe grondstoffen, water en energie nodig zijn om nieuwe producten te maken. En ook dat is weer goed voor het milieu.
Gemeente Zeist heeft een hoge ambitie om de hoeveelheid restafval de komende jaren te verminderen. Onder de titel ‘Afval, het begin van iets nieuws’ worden de scholen daarom actief betrokken bij afvalscheiding en afvalpreventie.

Wat moet waar?
Wat is de juiste bak voor verschillende soorten afval? Op http://www.afvalscheidingswijzer.nl vind je voor elke afvalsoort het juiste antwoord. Het project ‘Afval, het begin van iets nieuws op School’, is een project van Gemeente Zeist, RMN en De Boswerf.