Gemeente Vijfheerenlanden verzoek bodeminformatie

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Voormalige gemeenten Leerdam en Zederik

De bodemtaken van Leerdam en Zederik lagen vóór 2019 bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Bodemkwaliteitskaart
De bodemkwaliteitskaart van Leerdam en Zederik vindt u in de bodemkwaliteitskaart van Zuid-Holland Zuid. Deze kaart is geldig tot medio 2020. De interactieve kaart vindt u hier.

Bodeminformatie
Bodeminformatie (bodemonderzoek) voor Leerdam en Zederik is op dit moment nog niet beschikbaar op het landelijke bodemloket en daardoor ook niet zichtbaar op het Geoloket. Wilt u weten of er van uw perceel bodemonderzoek bekend is, neem dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht via .

Voormalige gemeente Vianen

Hoe kan ik zien of er bodeminformatie bekend is van mijn perceel?

Op het Geoloket ziet u welke bodeminformatie van uw perceel bekend is. Hier vindt u onder andere informatie over bodemrapporten, de bodemkwaliteitskaart, ondergrondse tanks, historische activiteiten, voormalige boomgaarden en slootdempingen.

Welke bodemrapporten heeft de ODRU?

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) beheert uitsluitend de informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging. U vindt deze informatie op het Geoloket onder ‘Bodem/Bodemonderzoeken ODRU’.

Op het Geoloket kunt u ook zien of op uw perceel een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. U vindt deze informatie onder ‘Bodem/Bodemonderzoeken RUD Utrecht’. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) beheert de informatie van ernstige gevallen, de zogenoemde Wbb-locaties.

Hoe vraag ik een rapport op?

Wij verzoeken u eerst het Geoloket te raadplegen. Wilt u een rapport opvragen dat u heeft gevonden onder ‘Bodemonderzoeken ODRU’, dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen per e-mail te reageren.

Voor nadere informatie over en rapporten van ernstige gevallen kunt u kijken op het landelijke bodemloket (www.bodemloket.nl) en/of contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Formulier verzoek bodeminformatie ODRU

  Persoonlijke Gegevens

  Achternaam Tussenvoegsel
  Voorletters
  Adres Huisnummer
  Woonplaats Postcode
  Telefoon 1 Telefoon 2
  E-mail adres
  Bedrijfsnaam

  Gegevens Adreslocatie 1

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  Kadastraal Adres

  Gegevens Adreslocatie 2

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  Kadastraal Adres

  Gegevens Adreslocatie 3

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  Kadastraal Adres

  Bijlagen

  Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen (maximaal 2Mb per file)