Asbest melden

Ga je een woning, pand of object van vóór 1994 slopen (helemaal of deels)? Of kom je tijdens het slopen asbest tegen? Dan moet je een sloopmelding doen.

Direct melden

Een sloopmelding doe je via het Omgevingsloket. Doe je melding minstens 4 weken voordat je gaat slopen. Heb je vragen over je sloopmelding, neem dan contact op met je gemeente.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na je sloopmelding hoor je of je de asbest zelf mag weghalen of dat een gecertificeerd bedrijf dat moet doen. Als een gecertificeerd bedrijf het moet doen, moet je een asbestinventarisatie doen. Welke bedrijven gecertificeerd zijn om een asbestinventarisatie uit te voeren of asbest te verwijderen zie je op de website van de Stichting Certificatie Asbest (ASCERT).

Informatie en advies

Wil je meer weten over de regels over asbest? Of wil je praktische tips? Kijk voor meer informatie op de pagina Asbest.