BI tool energielabel-C
Laatst gewijzigd op: 05 maart 2024

Business Intelligence helpt de ODRU bij controle op energielabel C

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of groter minimaal van een energielabel C zijn voorzien. De ODRU zet Business Intelligence (BI) in om er zo efficiënt mogelijk voor te zorgen dat alle kantoorpanden in onze gemeenten aan deze vereiste voldoen.

Grote stappen voorwaarts met het project

“Onze aanpak begon met het verkrijgen van een lijst van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met alle kantoorpanden in onze gemeenten”, aldus Rob Hosman, projectleider bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). “Na een grondige selectie bleven er 2784 kantoorpanden over die aan de label C-verplichting voldeden.”

Actieve benadering van pandeigenaren

Om de eigenaren van deze panden te achterhalen moest grondig onderzoek worden gedaan. “Gemeenten De Bilt en Veenendaal hebben waardevolle bijdragen geleverd om deze informatie te achterhalen”, vertelt Rob. “Hierna zijn we begonnen met het aanschrijven van de eigenaren om hen bewust te maken van de verplichtingen. Dankzij deze inspanningen hebben we binnen een jaar significant resultaat geboekt: van de 1415 panden die niet aan de label-C-verplichting voldeden, zijn er nog 535 over.”

Business Intelligence

“Het verkrijgen van beter inzicht in de labelverdeling en een betrouwbare overzicht van alle panden is essentieel”, legt de projectleider uit. “Daarom hebben we een Business Intelligence (BI) app ontwikkeld, gekoppeld aan ons zaaksysteem RxMission, waarmee we nu meer diepgaande analyses kunnen uitvoeren.”

Toekomst

In het komende jaar gaat de ODRU door met het project en zal er handhavend worden optreden om naleving af te dwingen. Dit zal betekenen dat eigenaren actief benadert worden en de ODRU indien nodig juridische stappen onderneemt. “Om te voorkomen dat we onnodig eigenaren aanschrijven, bezoeken we deze locatie om zeker te weten dat ze onder de labelplicht vallen. We verwachten dat er nog veel kantoren zullen afvallen om diverse redenen, zoals sloop of een verandering in functie.”

Arbeidsintensief

Bij handhaving is ook inzet van de juristen nodig. Daadwekelijk handhaven is arbeidsintensief en zal een groot gedeelte van de beschikbare uren opslokken. Afhankelijk van de bevindingen de komende maanden is dit reden tot een gesprek met onze gemeenten.

Samenwerking en kennisdeling met RUD

Vanaf 1 januari 2024 zal de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ook het label C-project oppakken voor hun gemeenten. Onze nauwe samenwerking met de RUD zorgt voor een vlotte overgang en een efficiënte uitwisseling van kennis en ervaringen. De Omgevingsdienst regio Utrecht zet zich onverminderd in om onze gemeenten te helpen bij het realiseren van een duurzamere toekomst door middel van energie-efficiënte kantoorpanden.

Meer informatie

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal voldoen aan de energielabel C-verplichting. Op onze informatiepagina over Energielabel-C lees je wat dit betekent voor jouw bedrijf.