Laatst gewijzigd op: 13 november 2023

Dienstverleningsovereenkomst Bodem tussen RUD en ODRU getekend

Medewerkers bodem van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) kunnen voortaan makkelijker en meer samenwerken. De basis hiervoor is de dienstverleningsovereenkomst die op vrijdag 20 januari werd ondertekend door voorzitters Sjors Fröhlich (ODRU) en Gerrit Spelt (RUD). Het is de eerste dienstverleningsovereenkomst tussen de twee omgevingsdiensten.

Bestuur en directeuren ODRU en RUD

Collega’s van de ODRU en RUD werken al langer samen aan projecten en worden al langer onderling uitgeleend. Zo beheert de RUD de bodeminformatie voor ODRU-gemeente Vijfheerenlanden en levert de ODRU capaciteit voor een provincie-project over lood in de gemeente De Ronde Venen (ODRU-gemeente). Tot nu toe werden hiervoor steeds nieuwe, losse afspraken gemaakt. Met de dienstverleningsovereenkomst ligt er een structurele basis voor gemeenschappelijke projecten en het werken aan elkaars projecten.

Bodemmedewerkers kunnen over en weer met elkaar meelopen bijvoorbeeld bij het adviseren over omgevingsplannen of bij controles op het gebied van het Besluit bodemkwaliteit. Op deze manier kunnen de collega’s leren van elkaars werkwijze en zorgen voor meer uniformiteit in de regio. Uiteindelijk wordt het mogelijk om ook het reguliere werk voor elkaar op te pakken. Dan kan een toezichthouder bij de RUD een sanering in ODRU-werkgebied controleren en een vergunningverlener bij de ODRU een melding van een RUD-gemeente afhandelen.

Dit wordt van belang als de Omgevingswet in werking treedt. Onder deze wet krijgen gemeenten taken op het gebied van bodembescherming die nu nog onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Dit betekent dat er een flink deel van dit bodemwerk bij de RUD zal verdwijnen, aangezien de RUD in opdracht van de provincie werkt. Aan de andere kant krijgt de ODRU extra werk. Door de taken samen op te pakken, kunnen beide diensten – en daarmee alle gemeenten in Utrecht – optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring van alle medewerkers.