RUD en ODRU slaan handen ineen voor bodemtaken
Laatst gewijzigd op: 26 februari 2024

ODRU en RUD slaan handen ineen voor bodemtaken onder de nieuwe Omgevingswet

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) bundelen hun krachten voor de uitvoering van bodemtaken onder de nieuwe Omgevingswet. Dit doen ze door middel van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), die op 1 januari 2024 in werking is getreden.

Taakverdeling

In de Omgevingswet zijn de bevoegdheden voor bodemtaken gewijzigd, hierdoor zijn taken van de provincie naar de gemeente verschoven. In de provincie Utrecht verzorgt de RUD alle provinciale taken, terwijl de ODRU verantwoordelijk is voor de gemeentelijke taken in 15 van de gemeenten. Deze taakverdeling betekende dat bodemtaken van de ene naar de andere omgevingsdienst verplaatst werden.

Uitwisseling

Om te voorkomen dat de ene dienst te veel capaciteit zou hebben en de andere te weinig, en daarmee mogelijk veel kennis en ervaring verloren zou gaan, hebben de ODRU en RUD besloten om samen te werken. In de praktijk betekent dit dat de RUD collega’s ter beschikking stelt, waar de ODRU capaciteit tekort komt. Dit zijn collega’s die de werkzaamheden voorheen al voor de RUD uitvoerden en dus over de nodige ervaring en kennis van het gebied beschikken.

Eerdere samenwerking

De ODRU en RUD werkten al eerder samen op het gebied van bodemtaken. In 2023 werd een klein DVO getekend. Deze DVO richtte zich op een aantal concrete projecten waar de diensten elkaar konden ondersteunen vooruitlopend op de Omgevingswet die uitgesteld was. De DVO’s maken onderdeel uit van de in 2022 gesloten intentieovereenkomst.