Laatst gewijzigd op: 28 maart 2024

Ondermijningscontrole Veenendaal: 4 bedrijven gesloten

Afgelopen week heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) een integrale horeca controle uitgevoerd, samen met de gemeente Veenendaal, Politie Midden-Nederland, het UWV en de NVWA. Tijdens de controle werden 4 bedrijven gesloten wegens het ontbreken van een exploitatievergunning.

Overtredingen

Toezichthouders van de ODRU controleerden 12 bedrijven op voorschriften uit de Omgevingswet, het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en het omgevingsplan van de gemeente Veenendaal. Er werden diverse overtredingen geconstateerd, die variëren van het niet voldoen aan de informatieplicht voor de milieubelastende activiteiten, tot aan het ontbreken van vetafscheiders die voldoen aan de NEN-EN 1825 1& 2.

Geen vergunning

Ook werden 4 bedrijven (tijdelijk) gesloten vanwege het ontbreken van een exploitatievergunning. Deze bedrijven worden door de ODRU aangeschreven op de voorschriften zodra er een exploitatievergunning is. Daarnaast hebben het UWV en de NVWA diverse waarschuwingen en boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen.

Milieucontroles

Toezichthouders van de ODRU voeren regelmatig milieucontroles uit in de regio Utrecht. Hier lees je hoe je jouw bedrijf kunt voorbereiden op een milieucontrole.