De visitatiecommissie bezocht de ODRU
Laatst gewijzigd op: 28 maart 2024

Visitatiecommissie op bezoek bij de ODRU

De afgelopen twee dagen ontving de ODRU de visitatiecommissie van Omgevingsdienst NL. Aan het einde van hun tweedaagse bezoek gaf de commissie alvast hun eerste indrukken van de ODRU. Na de vele gesprekken die werden gevoerd, kenmerkte de commissie de ODRU als ‘nabij, zorgvuldig, deskundig en onafhankelijk’. Laten dat nou net onze kernwaarden zijn; een groot compliment!

Goed beeld

De visitatiecommissie bezoekt alle omgevingsdiensten in Nederland om ze te helpen in hun streven naar continu verbeteren. “Door de visitatie krijgen we een beeld van wat goed gaat en wat beter kan. Ook kunnen we als omgevingsdiensten van elkaar leren. De commissie geeft ons aandachtspunten mee waar we op verder kunnen bouwen”, aldus Arnold van Vuuren, directeur van de ODRU.

Versterken VTH-stelsel

De visitatie is een van de maatregelen die is genomen naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen ‘Om de leefomgeving – Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’ (maart 2021). Deze commissie adviseerde over maatregelen die het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op milieugebied slagvaardiger en effectiever kunnen maken. Het versterken van het VTH-stelsel wordt de komende jaren vormgegeven in het interbestuurlijk programma (IBP) Versterking VTH-stelsel.

Continue leren

Door het uitvoeren van visitaties worden omgevingsdiensten gestimuleerd tot continu leren en het verbeteren van de VTH-processen en het monitoren van verbeteringen. Dat geldt zowel voor de individuele omgevingsdienst als voor alle omgevingsdiensten. Het resultaat van de visitatie is een rapport met aanbevelingen waar de omgevingsdienst verder mee aan de slag kan.

In mei/juni verwacht de ODRU het rapport van de visitatiecommissie.