Witte kip op boerderij
Laatst gewijzigd op: 16 november 2023

Vogelgriep vraagt om een andere manier van toezicht

Door de landelijke ophokplicht (sinds 14 november) en het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen (stallen), is het een uitdaging om fysieke controles te doen. Pluimveebedrijven in de regio Utrecht worden op dit moment daarom alleen administratief gecontroleerd.

Ophok- en afschermplicht

Bij een leghennenbedrijf in Renswoude werd op 11 november 2023 vogelgriep geconstateerd. Het bedrijf met ongeveer 65.000 leghennen is inmiddels geruimd. Door deze nieuwe uitbraak was per direct een ophok- en afschermplicht van kracht op de Veluwe en het oostelijke deel van de provincie Utrecht.

Landelijke ophokplicht

Sinds 14 november 2023 is er een landelijke ophokplicht. Ook is er al langere tijd een landelijk verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen (stallen), tenzij dit noodzakelijk is. Dit het een uitdaging om toezicht te houden bij pluimveehouderijbedrijven, en dat vraagt om een andere manier van toezicht. Daarom worden pluimveebedrijven in ons werkgebied op dit moment niet fysiek bezocht, maar administratief gecontroleerd.

Administratief toezicht

Per e-mail worden documenten over de stallijsten, de mestbonen en foto’s van bijvoorbeeld de mestopslag opgevraagd. Ondernemers krijgen 2 weken de tijd om deze documenten per e-mail naar de ODRU te sturen. Over het algemeen worden de documenten en foto’s ingestuurd voor de reactietermijn is verstreken. Een toezichthouder toetst de documenten aan de vergunning of melding. Zo wordt gekeken of er niet meer dieren dan gemeld of vergund op het bedrijf worden gehouden. De foto van de mestopslag en de afvoerbonnen (frequentie) van de mest tonen aan of de mest op een juiste manier wordt opgeslagen.

Hygiëneprotocol

Mocht blijken dat het noodzakelijk is voor het milieu om een fysieke controle op een pluimveebedrijf uit te voeren, dan vindt bezoek plaats met in achtneming van “Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven”. Het doel van dit hygiëneprotocol is om een bezoek op verantwoorde wijze uit te voeren en verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk te voorkomen.