Bouwen of verbouwen

Renovatie, sloop of asbest verwijderen?

Ga je renoveren, slopen of wil je asbest verwijderen? Houd dan rekening met de regels. Meestal moet je een (sloop)melding doen en soms heb je hierbij ook een vergunning nodig. Houd bij panden gebouwd vóór 1 januari 1994 ook rekening met asbest en de regels die hierbij horen.

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wanneer je sloop- en/of renovatiewerkzaamheden uit wilt voeren aan een bouwwerk gelden de volgende stappen:

 • Controleer het bouwjaar van het bouwwerk via het kadaster
 • Als het bouwwerk van vóór 1-1-1994 is, geldt er een asbestinventarisatieplicht. Dit betekent dat je een asbestinventarisatierapport moet laten maken voor de werkzaamheden die je uit wilt voeren. Via Ascert.nl vind je bedrijven die deze rapporten kunnen maken.
 • In de volgende gevallen moet je een sloopmelding indienen:
 1. Wanneer het bouwwerk is van vóór 1994 en uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er asbest aanwezig is.
 2. Wanneer je asbest wilt verwijderen.
 3. Wanneer je wilt slopen, renoveren of met een verbouwing wilt starten waarbij meer dan 10m³ aan sloopafval vrij komt.

Kijk op de uitgebreide pagina over asbest voor meer informatie.

Geen vergunning of melding nodig? Let op: de regels uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) en het Asbestverwijderingsbesluit gelden altijd, ook bij slopen zonder vergunning of melding

Dien de sloopmelding op tijd in

Dien de (sloop)melding op tijd in. Dit is minstens 4 weken voordat je gaat slopen, renoveren of asbest verwijderen. Heb je vragen over de sloopmelding, neem dan contact op met de ODRU. Bij uitzondering mag je de sloopmelding vijf werkdagen vóórdat je wilt starten met slopen doen. Dit kan alleen als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Voeg, als dat van toepassing is, het asbestinventarisatierapport, een slooptekening, werkplan en een sloop-veiligheidsplan toe als bijlage bij de sloopmelding. Een sloopmelding doen is gratis.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Je ontvangt het besluit op je sloopmelding per e-mail. Dit kan tot vier weken duren.

 • Ontvang je een geaccepteerde sloopmelding? Dan kun je starten met de sloop- en/of renovatiewerkzaamheden, of met de asbestsanering. Voor bedrijven geldt hierbij wel dat er ná acceptatie, 2 dagen voor de start een start- of gereedmelding moet worden ingediend. Dit doe je via het Omgevingsloket. Heb je geen toegang tot het Omgevingsloket, dat kun je de start of gereedmelding doorgeven via een formulier van de ODRU.
 • Is je sloopmelding niet geaccepteerd? Dan lees je in het besluit op je sloopmelding waarom dat zo is en welke stappen genomen moeten worden voordat je een nieuwe melding kunt indienen.

Let op: zonder een geaccepteerde sloopmelding (indien nodig) mag je niet starten met slopen.

Heb ik een vergunning nodig?

Mogelijk heb je voor je werkzaamheden ook een omgevingsvergunning nodig. Je vraagt altijd een omgevingsvergunning aan als het gaat om de sloop van een:

 • Monument
 • Bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of monumentale structuur.

Voor overige sloopsituaties kijk je op het Omgevingsloket of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Via het Omgevingsloket kun je de omgevingsvergunning ook aanvragen.

Vergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning moet je minstens acht weken vóórdat je wilt starten met slopen aanvragen via het Omgevingsloket. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Vraag je gemeente naar de kosten.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Je ontvangt het besluit op je vergunningaanvraag per e-mail. In de meeste gevallen is de beslistermijn 8 weken.

 • Ontvang je een omgevingsvergunning én heb je een geaccepteerde sloopmelding, dan kun je starten met slopen, renoveren of met de asbestsanering.
 • Ontvang je geen omgevingsvergunning, dan lees je in het besluit op je vergunningsaanvraag welke maatregelen je moet nemen voordat je opnieuw een omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Let op: zonder een omgevingsvergunning (indien nodig) mag je niet starten met slopen.

Meer informatie

Het is bij slopen, verbouwen en asbest verwijderen van belang dat je de hiervoor geldende regels volgt. Dit doe je om blootstelling aan deze kankerverwekkende afvalstof te voorkomen. De regels zijn er om risico’s voor jouw gezondheid en de gezondheid van de mensen in je omgeving te verkleinen. Doe je het niet volgens de juiste stappen, dan ben je in overtreding.

Meer informatie over de sloopmelding en de wetten en regels vind je op Ipolo.nl.

Of stuur een mail naar de ODRU.