Geluidskaart regio Utrecht

Ben je benieuwd naar geluidsoverlast of ‘geluidbelasting’ op verschillende plekken in de regio Utrecht? Bekijk onze geluidskaarten op het GeoPortaal.

Overlast door geluid

Geluid van de snelweg of van het spoor kan geluidsoverlast veroorzaken. Als je wilt weten waar deze geluidsbronnen zich precies bevinden en hoeveel invloed ze hebben op jouw werk- en leefomgeving, kijk dan op de geluidskaarten hieronder. De kaarten kunnen ook handig zijn bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen en bouwplannen.

Op de geluidskaarten van de ODRU vind je informatie over geluidsbelasting door onder andere snelwegen, spoorwegen, scheepvaart en industrieterreinen. Verder zijn er diverse kaarten beschikbaar van in het verleden vastgestelde hogere waarden voor weg- of railverkeerslawaai.

Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoek je geluidskaarten van de gemeente Utrecht? Kijk dan op Utrecht.nl.

Geluidscontouren wegverkeer, railverkeer en scheepvaart regio Utrecht

Geluidscontouren wegverkeer

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Geluidskaart geluidscontouren wegverkeer

Geluidscontouren railverkeer

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Geluidskaart geluidscontouren railverkeer

Geluidscontouren scheepvaart

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Geluidskaart geluidscontouren scheepvaart

Geluidhinder spoorweg, industrieterreinen e.a. regio Utrecht

Zonering wet geluidhinder

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Geluidszones langs spoorwegen 100m
Legenda Geluidszones langs spoorwegen 200-900m
Legenda Zonegrenzen industrieterreinen provincie Utrecht Zonegrenzen industrieterreinen provincie Utrecht
Legenda Gezoneerde terreinen provincie Utrecht Gezoneerde terreinen provincie Utrecht

Geluidsnormeringskaart regio Utrecht

Geluidsnormeringskaart

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Geluidsnormeringskaart

Geluidskaart hogere waarden regio Utrecht

Geluidskaart hogere waarden

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Geluidskaart hogere waarden verleend door de gemeente Legenda Geluidskaart hogere waarden verleend door de provincie Legenda Geluidskaart hogere waarden vanwege wegverkeer Legenda Geluidskaart hogere waarden vanwege railverkeer

Stiltegebieden in de regio Utrecht

Stiltegebieden

Bron: Provincie Utrecht

Bekijk de uitleg over deze kaarten Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster

Legenda

Legenda Stiltegebieden

Volledige kaart

Klik op de kaart voor een volledige weergave op het Geoportaal. Je kunt hier zelf lagen toevoegen via het icoon ‘Kaartlagen toevoegen’ aan de linkerkant. De legenda kun je zien door te klikken op de kaartlaag aan de rechterkant.

Schermafdruk van de volledige geluidskaart regio Utrecht op het Geoportaal van de ODRU.

Uitleg Geoportaal

In de handleiding van het Geoportaal staat hoe je op de kaart kunt navigeren. Of bekijk de instructievideo’s. Ook de menu-opties, verschillende knoppen en filteropties worden uitgelegd.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over het Geoportaal? Of gebruik je hulptechnologie en kun je de kaarten niet raadplegen? Stuur dan een e-mail naar info@odru.nl of bel naar de receptie van de ODRU, tel 088 – 022 5000. Dan helpen wij je aan de informatie die je zoekt.