Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Deze verandering betekent ook wat voor onze dienstverlening. Daarom bereidt de ODRU zich goed voor op de Omgevingswet. Dit doen we voor én samen met onze gemeenten. Op deze pagina vindt u informatie die voor u als gemeente relevant is.

Omgevingsplan: mengpaneel voor afwegingsruimte

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 komt dichterbij. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet zijn de milieuthema’s. Daarbij horen ook de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de bruidsschat. Deze wetten zijn bepalend voor het opstellen van het omgevingsplan. Het zijn ingewikkelde wetten, waar specialistische kennis voor nodig is. De ODRU heeft deze kennis in huis.

Om de gemeenten te ondersteunen maakt de ODRU gebruik van een instrument om de afwegingsruimte in de verschillende milieuthema’s duidelijk te maken: het mengpaneel. Hiermee kan het gesprek worden gevoerd over een passende set van milieuregels in het gemeentelijk omgevingsplan.

Mengpaneel: eigen afwegingen milieuthema’s

Door de invoering van de Omgevingswet krijgen gemeenten de mogelijkheid om eigen afwegingen te maken binnen de verschillende milieuthema’s (o.a. lucht, geluid en geur). Omdat het hierbij om specialistische kennis gaat, kan het voor gemeenten moeilijk zijn om deze afwegingsruimte en de consequenties van de keuzes te overzien. Het mengpaneel kan helpen om tot de beste keuzes te komen voor uw gemeente. De ODRU ondersteunt u hier graag bij.

De volgende mengpanelen zijn al beschikbaar: