Toezichthouders in de werkauto van de Omgevingsdienst Regio Utrecht
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2024

Hoe ziet het werk van een Toezichthouder Asbest eruit?

Overweeg je sloopwerkzaamheden te gaan uitvoeren aan een woning of bouwwerk van vóór 1994? Dan is het verplicht om eerst een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te laten uitvoeren. Indien dit niet gebeurt, kan een toezichthouder het werk stilleggen en je verplichten alsnog een onderzoek te laten doen. Zonder een rapport van een erkend bedrijf mag je de werkzaamheden niet voortzetten. Bekijk in deze video hoe een toezichthouder deze controles uitvoert.


Sinds 1994 is het gebruik of toepassen van asbest in Nederland verboden. Dit komt door de ernstige gezondheidsrisico’s die het materiaal met zich meebrengt, met name het verband met longziekten zoals asbestose en longkanker.