Quotering van f-gassen
Laatst gewijzigd op: 08 februari 2024

Regelmatig slecht onderhouden en lekkende koelinstallaties in de regio Utrecht

Toezichthouders van de ODRU treffen regelmatig lekkages aan bij koel-, vriesinstallaties en warmtepompen. Ook worden controles door de bedrijven niet op tijd uitgevoerd en documentatie verkeerd ingevuld. Door kritisch en stimulerend toezicht wil de ODRU de verantwoordelijke bedrijven helpen om keuzes te maken voor een gezondere leefomgeving.

Lekkage

Bij een recente controle van een supermarkt constateerden toezichthouders van de ODRU van een supermarkt bijvoorbeeld verschillende overtredingen. Ze troffen er aangebroken flessen met koudemiddelen aan in verband met lekkage. Hiervan waren geen werkbonnen aanwezig en er was ook geen ‘Melding ongewoon voorval’ van gedaan. Verder ontbrak documentatie over de koelinstallatie en het onderhoud ervan.

Energiebesparingsplicht

De hierboven genoemde zaken zijn allemaal overtredingen in het kader van de Omgevingswet (voorheen Wet Milieubeheer). De ODRU heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte gesteld. Ondertussen heeft de supermarkt laten weten dat de installatie wordt vervangen en de overtredingen ongedaan gemaakt zullen worden. De ODRU volgt deze ontwikkelingen nauwgezet.

Installatie en onderhoud

Steeds meer bedrijven hebben koel-, vriesinstallaties en warmtepompen. Of de installatie en het onderhoud daarvan volgens de regels gedaan wordt, is van grote invloed op het energieverbruik en de uitstoot. Het uitgangspunt hierbij is een ‘gezonde, houdbare bedrijfsvoering en leefomgeving’, zoals beschreven in de nieuwe Omgevingswet, art. 1.3. Bovendien is in Brussel een wijzigingsbesluit aangenomen over beperking van het gebruik van chemische koudemiddelen.

Natuurlijke- en chemische koudemiddelen

Wat koel-, vriesinstallaties en warmtepompen met elkaar gemeen hebben, is dat ze werken met koudemiddelen, te verdelen in natuurlijke- en chemische koudemiddelen. Chemische middelen hebben een schadelijke impact op het milieu en worden ook ozonlaagafbrekende stoffen, gefluoreerde broeikasgassen of F-gassen genoemd. Om de schadelijke effecten hiervan uit te bannen is de F-gassenverordening (nr. 517/2014) van kracht. Door de productiebeperking van f-gassen worden deze middelen schaarser en (dus) duurder. De F-gassenverordening wordt binnenkort verder verscherpt, zoals te zien in de onderstaande tabel.

Quotering van f-gassen

Milieucontrole voorbereiden

Op ODRU.nl lees je alles over hoe je jouw bedrijf kunt voorbereiden op een milieucontrole.