Laatst gewijzigd op: 09 januari 2024

Meer focus op vuurwerk richting oud en nieuw

Met oud en nieuw in zicht focust de ODRU zich weer op inspecties bij verkooppunten vuurwerk. Dat doen we op 3 verschillende momenten: voor, tijdens en na de verkoopdagen. 
Voor de verkoopdagen voeren we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een controle uit. We beoordelen of de (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimte voldoen aan alle eisen en of de sprinklerinstallatie en blusmiddelen gekeurd zijn. Ook testen we de brandmeldinstallatie. De ODRU kijkt ook of er geen professioneel vuurwerk opgeslagen ligt, dat niet verkocht mag worden aan consumenten. In de afgelopen jaren heeft er wat verandering plaatsgevonden, zo zijn bijvoorbeeld vuurpijlen en knalvuurwerk niet meer toegestaan om aan consumenten te verkopen. 

Onaangekondigde inspecties 

Tijdens de verkoopdagen doen we onaangekondigde inspecties. We kijken vooral naar gedragsmaatregelen, bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen. Vuurwerk moet zo snel mogelijk naar de (buffer)bewaarplaatsen en de toegang voor onbevoegden bewaakt moet worden. We bekijken ook of er niet te veel vuurwerk opgeslagen wordt, of het voldoet aan de maximale stapelhoogte en of er voldoende afstand van de muren bewaard wordt.  

Na de verkoopdagen bekijken we de administratie, hoeveel vuurwerk er is verkocht en hoeveel er nog ligt opgeslagen. 

Meer informatie

Meer informatie over de verkoop van vuurwerk vind je op de website van de Rijksoverheid.