Laatst gewijzigd op: 13 november 2023

ODRU ontdekt ruim 480 energie-onzuinige situaties

Door slimmer gebruik te maken van data en meer toezichthouders in te zetten, heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in 2022 ruim 480 energie-onzuinige situaties ontdekt.

Energiebesparende maatregelen zijn sinds 2022 onderdeel van alle reguliere milieucontroles bij bedrijven. De ODRU ontwikkelde hier in het afgelopen jaar een standaard methode voor. Bij midden- en grootverbruikers wordt toezicht gehouden op de toepassing van energiebesparende maatregelen op het gebied van ventilatie, verwarming en verlichting. Kleinverbruikers krijgen informatie over energiebesparing en subsidies.

Specialistisch energietoezicht

De ODRU heeft in 2022 drie toezichthouders aangesteld voor specialistische taken op het gebied van energie. Ook is een externe toezichthouder aangetrokken. Hierdoor konden in 2022 zo’n 170 bedrijven worden bezocht voor energiecontroles. Naast deze fysieke controles werd onderzoek gedaan naar een groep van ongeveer 1500 bedrijven die mogelijk in overtreding is van de informatieplicht energiebesparing.

Resultaat van energiecontroles

Door gebruik te maken van verschillende informatiebronnen kon de ODRU heel gericht de energiecontroles inplannen. In totaal werden hierdoor ruim 480 situaties ontdekt waar energiebesparende maatregelen nodig zijn. Deze bedrijven moeten de besparingen binnen een afgesproken termijn alsnog doorvoeren. Daarnaast hebben zo’n 160 bedrijven zelf een melding gedaan op grond van de informatieplicht energiebesparing. Dit geeft informatie die onder andere gebruikt kan worden bij de selectie voor energiecontroles.

Samenwerking ODRU en RUD

De komende tijd gaan de ODRU en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) versneld samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving en energiebesparing. Hiervoor is een voorstel aangenomen om de specialistische controle op energiebesparing vanaf 2023 steeds verder te uniformeren.