Organisaties in Utrecht verplicht tot rapportage werkgebonden verkeer
Laatst gewijzigd op: 16 april 2024

Organisaties in Utrecht verplicht tot rapportage werkgebonden verkeer

Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven in de regio Utrecht met 100 of meer werknemers rapporteren over hoe hun werknemers naar het werk komen. Dit geldt voor zowel zakelijk verkeer als woon-werkverkeer. Dit heet de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) zal in 2025 controleren of de bedrijven aan deze verplichting voldoen.

Eerst vrijwillig, dan verplicht

Ongeveer 250 bedrijven in het werkgebied van de ODRU moeten zich voorbereiden om gegevens in te dienen in 2025. Tot en met 30 juni 2024 is rapporteren niet verplicht, maar kunnen bedrijven vrijwillig rapporteren. Dit helpt hen om de CO2-uitstoot van het werknemersverkeer te ontdekken voordat de verplichting ingaat.

Co2-uitstoot verminderen

Waarom is deze rapportage belangrijk? Nederland wil de CO2-uitstoot verminderen, en werknemersverkeer draagt hier flink aan bij. Bijna de helft van alle gereden kilometers in Nederland is zakelijk of woon-werkverkeer.

Duurzaam vervoer

Werkgevers hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van het werknemersverkeer. Bijvoorbeeld door thuiswerken aan te moedigen of werknemers te stimuleren om duurzame vervoermiddelen te gebruiken, zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Deadline

Bedrijven moeten gegevens verzamelen over het aantal kilometers dat werknemers in een jaar afleggen en welke vervoermiddelen ze gebruiken. De deadline voor rapportage over 2024 is 30 juni 2025. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht.

Normering

In 2026 evalueert het ministerie van IenW de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan vanaf 2028 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de rapportageverplichting WPM kun je terecht op RVO.nl en Co2reductiemobiliteit.nl.