Laatst gewijzigd op: 28 maart 2024

Regio Utrecht bundelt krachten voor energiebesparing

Meer samenwerking op het gebied van energiebesparing bij bedrijven, dat was het uitgangspunt bij de bijeenkomst die onlangs georganiseerd werd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ODRU ging hier samen met de RUD, de gemeenten en de provincie Utrecht om tafel om kennis te delen, knelpunten te bespreken en de samenwerking te versterken.

Toezicht als belangrijke schakel

Tijdens de gesprekken in Congresgebouw de Vereeniging bleek dat er veel overeenstemming was over de belangrijke rol van toezicht in de energietransitie. De juiste communicatie met bedrijven is daarbij heel belangrijk. De RUD Utrecht en de ODRU presenteerde haar bevindingen uit 780 energiecontroles in 2023, die resulteerden in een geschatte energiebesparing van 3900 tot 7800 huishoudens. De focus van de Omgevingsdiensten ligt op stimuleren en informeren van bedrijven, met handhaving als laatste redmiddel.

Prioriteit verhogen

Een belangrijk aandachtspunt is om energiebesparing hoger op de agenda te krijgen bij alle betrokken partijen. Tips om dit te bereiken zijn:

  • Maak het onderwerp ‘sexy’: Geef tastbare voorbeelden, zoals de energiebesparing in termen van het aantal huishoudens.
  • Betrek bestuurders en raadsleden: Organiseer informatierondes en neem ze mee op controle.
  • Deel je data: De ODRU wil actief gegevens delen en met gemeenten in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingen.
  • Zet inspirerende bedrijven in de schijnwerpers: De Nationale duurzame bedrijvenroute verdient meer aandacht in de provincie Utrecht. Bedrijven kunnen zich hier aanmelden om mee te doen.

Samenwerking versterken

De bijeenkomst maakte aan alle betrokken partijen duidelijk dat samenwerking cruciaal is. De gezamenlijke ambitie is om de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen en daarbij een belangrijke bijdrage te leveren aan de landelijke doelstellingen.

Meer informatie

Op Odru.nl vind je veel informatie over energie besparen voor bedrijven.