Rob Hosman die een tabblad op zijn dashboard aanwijst waarmee hij de stand van c label bedrijfspanden kan inzien
Laatst gewijzigd op: 07 juni 2024

Rob ontwikkelt uniek dashboard om toezicht op verduurzaming kantoorgebouwen te versnellen

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of meer een ‘redelijk laag’ energieverbruik hebben. Sinds deze ‘label C’ verplichting heeft de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) het aantal panden die niet voldoen teruggebracht van 60% naar 20%. Rob Hosman geeft leiding aan dit project en ontwikkelde samen met een data analist een uniek dashboard om dit proces nauwlettend te kunnen volgen.

Meldingsplicht energiebesparing 

“Al jaren houden wij als ODRU toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Toen er in 2019 een meldingsplicht voor energiebesparende maatregelen kwam, moesten bedrijven ook zelf met een plan komen om energie te besparen.” Opvallend is dat die meldingsplicht alleen geldt voor bedrijven boven een bepaald verbruik. Bedrijven die onder die grens vallen, hebben die verplichting dus niet. Daar had de ODRU dus ook weinig tot geen gegevens van. Toen daar de label C verplichting bij kwam, werd de uitdaging groter.

Label C verplichting 

Door de label C verplichting moesten Rob en zijn team uitzoeken welke kantoorgebouwen van 100 vierkante meter een ‘redelijk laag’ energieverbruik hadden. Omdat er van veel bedrijven onvoldoende gegevens beschikbaar waren, gingen ze te rade bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van hen kregen ze een lijst met bedrijven die niet voldeden aan de label C verplichting. Rob en zijn team zagen al snel dat deze lijst niet compleet was: “Nadat we meerdere keren informatie hadden gestuurd naar de eigenaren van deze panden, bleek dat dit bestand niet goed bijgehouden was.” 

Rob Hosman geeft een inkijkje in het label C dashboard dat hij heeft ontwikkeld.

Eigen dashboard 

Reden te meer voor Rob en zijn team om zelf tot een oplossing te komen: “Ik voelde de noodzaak om deze verplichting te gaan handhaven, maar zonder een goed bestand en de eigenaarsgegevens is dat lastig. Daarom hebben we alle adressen gecontroleerd via internet en CycloMedia om te verifiëren of het daadwerkelijk kantoren betrof. Veel panden vielen af. Daarna hebben we een eigen dashboard opgezet dat we zelf beheren en bijwerken.” 

Overzicht van het aantal bedrijven dat label-c heeft in het werkgebied van de ODRU.
Overzicht van het aantal bedrijven dat label C heeft in het werkgebied van de ODRU.

Groot voordeel 

Met dit dashboard kan de ODRU nu in real-time zien hoe de label C-opgave ervoor staat. Rob vindt het een groot voordeel dat gemeenten altijd op de hoogte zijn van de stand van zaken: “Ondertussen hebben we het aantal panden dat niet voldeed teruggebracht van 60% naar 20%. Aan het eind van het jaar sturen we een lijst van de resterende bedrijven naar de gemeenten, met het advies om door te gaan met aanschrijven, maar niet meer zo intensief”.