Laatst gewijzigd op: 22 april 2024

RUD-Utrecht en ODRU op één telefoonnummer te bereiken bij crisis

Sinds dinsdag 12 maart draaien de RUD-Utrecht en de ODRU gezamenlijke crisispiket. Bij een crisis in een van onze gemeenten zijn wij voor de Officier van dienst Bevolkingszorg (OVD-BZ) op 1 telefoonnummer 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar.  

Het college van Burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie bij een crisis, rampen en zware ongevallen binnen de gemeente. De OVD-BZ is de spin in het web voor de gemeente bij een crisis. De OVD-BZ kan hierbij ondersteuning nodig hebben van een Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst kan de OVD-BZ informatie verstrekken over milieuaspecten op de crisislocatie en  hierover adviseren. Denk bijvoorbeeld aan een brand in een bedrijf. Voor de brandweer (Veiligheidsregio) is het cruciaal om te weten of er  gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het pand of dat er bv een vergunning is afgegeven. De Omgevingsdienst heeft deze informatie beschikbaar.

Op 22 april kwamen de directeuren van de RUD-ODRU en VRU bij elkaar om de eerste resultaten van deze samenwerking te evalueren en die zijn positief. De overdracht van diensten tussen de Omgevingsdiensten loopt goed.