Handhaver tijdens een milieucontrole in de regio Utrecht
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2024

ODRU-gemeenten verlengen uitvoering- en handhavingsstrategie

Om te zorgen dat Utrecht een fijne plek blijft om in te wonen, werken en recreëren, werken we op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in de hele regio samen aan de hand van één uitvoerings- en handhavingsstrategie (U&H-strategie). Alle ODRU-gemeenten stemmen in met het verlengen van de U&H-strategie tot eind 2025.

De U&H-strategie

Het doel van de U&H-strategie is dat de manier waarop we werken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) overal gelijk is. Daarom hebben de 26 Utrechtse gemeenten, de 2 omgevingsdiensten (ODRU en RUD Utrecht) en de provincie Utrecht samen één uitvoerings- en handhavingsstrategie opgesteld.

De U&H-strategie is een kader en houvast om eenduidig en efficiënt te kunnen werken in de regio. Het is de basis voor hoe wij onze VTH-taken uitvoeren en samenwerken in de regio.

De U&H-strategie liep van 2022 tot eind 2023 en is nu verlengd tot 31 december 2025. Ondertussen werken we aan de doorontwikkeling van de U&H-strategie, die in 2026 in zal gaan.

Over de ODRU

De ODRU werkt aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen en zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving als het gaat om veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Lees meer over de ODRU.