Bouwen of verbouwen
Laatst gewijzigd op: 27 november 2023

Geslaagde pilot met de gemeente Zeist en aannemers

Samen met de gemeente Zeist en de VOAM ging de ODRU 15 november in gesprek met aannemers over de wetten en regels bij sloop, renovatie en asbestsanering. Deelnemers hebben het ervaren als een succesvolle pilot.

Wet- en regelgeving

Aanleiding voor het gesprek was het hoge aantal fouten die gemaakt worden bij het naleven van de wet- en regelgeving in de gemeente Zeist. Het doel van de informatiebijeenkomst was dan ook om kennis te delen.

Veilige werkomstandigheden

Tijdens de bespreking ging het over hoe de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), de gemeente en de aannemers elkaar kunnen helpen in het naleven van de wet- en regelgeving en het benadrukken van gezondheidsaspecten. De Nederlandse Arbeidsinspectie was aanwezig om in te gaan op het belang van gezonde- en veilige werkomstandigheden.

Bewustwording

Deelnemers aan de bijeenkomst vonden het een prettige ervaring om met elkaar in dialoog te gaan. Aannemers gaven aan dat het geen onwil is, maar dat de bewustwording over de wetten en regels nog wel eens ontbreekt. En dan niet alleen bij de aannemers zelf, maar ook bij bewoners en particulieren.

Asbestinventarisatie

“Verbouwen, renoveren en/of slopen van een bouwwerk van vóór 1994? Asbestinventarisatie verplicht!”, zou volgens de deelnemers de algemene kennis moeten behoren. Dat is een mooie uitdaging voor zowel aannemers en de gemeente Zeist, als voor de ODRU.

Pilot

De informatiebijeenkomst in Zeist diende als pilot en werd door alle betrokken partijen als nuttig ervaren. De ODRU overweegt om het gesprek met aannemers in de toekomst op grotere schaal aan te gaan. Op deze manier wordt de wet- en regelgeving effectiever onder de aandacht gebracht, wat het naleefgedrag van aannemers in de hele provincie Utrecht kan verbeteren.

Meer informatie

Wil je zelf ook verbouwen, renoveren en/of slopen? Kijk op renovatie, sloop of asbest verwijderen