Laatst gewijzigd op: 13 november 2023

Onveilige stookinstallaties: ODRU zet in op gedragsverandering

Toezichthouders zien vaak dat stookinstallaties slecht worden onderhouden. In samenwerking met 6 andere omgevingsdiensten neemt de ODRU daarom deel aan een project waarin gedragsexperts hun kennis inzetten om dit probleem aan te pakken.

Ontploffingsgevaar

Als stookinstallaties slecht worden onderhouden of niet/onvolledig worden gekeurd, kan dat leiden tot ontploffingsgevaar, koolmonoxidevergiftiging of onnodig energieverbruik. Dit komt volgens toezichthouders nog veel te vaak voor. Het gaat bijvoorbeeld om (cv-)ketels, noodaggregaten, kachels en luchtverhitters. Omgevingsdienst NL is daarom een project gestart waarin gedragsexperts hun kennis over design- en gedragswetenschap inzetten om gedrag van bedrijven en instellingen te beïnvloeden.

Gedragsanalyse

Het project richt zich eerst op scholen. Uit gedragsanalyse en gesprekken met toezichthouders en scholen blijkt dat veel scholen niet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en hoe vaak een keuring verplicht is. Ook weten ze vaak niet dat er een verschil is tussen onderhoud en een keuring. Omdat scholen veiligheid en duurzaamheid belangrijk vinden, was de verwachting dat die groep open stond om het probleem aan te pakken.

Stappenplan

De deelnemende omgevingsdiensten maakten vervolgens een praktische flyer en een stappenplan in begrijpelijke taal, in de hoop dat dit scholen beter in staat zou stellen om stappen te ondernemen. Ook werden de acties behapbaar gemaakt, zodat de kans groter is dat ze die keuringen echt gaan inplannen en laten uitvoeren. De verwachting is dat dit beter werkt dan een brief sturen in ambtelijke taal met de boodschap dat je als school verplicht bent om te keuren.

Effecten meten

Om de effecten te kunnen meten, richten de acties zich eerst alleen op bepaalde regio’s. Data-analyse moet laten zien of de effecten positief zijn. Zo ja, dan kunnen andere omgevingsdiensten de acties overnemen. Ondertussen zijn twee 2 omgevingsdiensten al gestart met deze aanpak. De ODRU volgt in september.

Lees meer over de keuring van stookinstallaties op de pagina Melding Activiteitenbesluit.