Nieuws

Het is de Week van de Asbestvrije Schuur

Het is de Week van de Asbestvrije Schuur. Bij de ODRU houdt dit onderwerp ons bezig. Rond deze week stimuleert ons Informatieteam asbestdaken samen met Milieu Centraal gemeenten in de provincie Utrecht extra om zoveel mogelijk asbestdaken van schuurtjes te verwijderen en te vervangen door een gezond dak. Tevens pakt het Informatieteam asbestdaken – op verzoek van een gemeente – graag een coördinerende rol bij gezamenlijke asbestdakverwijderingsacties.
Meer weten over de Week van de Asbestvrije (…)

[ Meer lezen » ]

#ODRUduurzaam

De ODRU verduurzaamt haar bedrijfsvoering.

De ODRU heeft de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Om dit te bereiken berekenen we jaarlijks onze CO2-voetafdruk en stellen we doelen om deze te verminderen. Wij streven naar 35% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2020. Wij zijn op alle vlakken bezig met verduurzaming. Denk aan onder andere energieverbruik, zakelijk verkeer, woon-werkverkeer en inkoop. Deze laatste twee hebben dit jaar onze prioriteit.

Woon-werkverkeer

Ons woon-werkverkeer veroorzaakt 70% van (…)

[ Meer lezen » ]

Opening klimaatpaviljoen op de Boswerf

Op 2 juni 2022 was de officiële opening van het klimaatpaviljoen van de Boswerf. Een mooie samenwerking tussen onder andere de gemeente Zeist, de provincie Utrecht, het waterschap de Stichtse Rijnlanden en de ODRU.  We zijn trots om ook aan dit soort mooie initiatieven te mogen bijdragen!

Wil jij ook een plantje schenken aan of komen ophalen in het plantenasiel? Heb je inspiratie nodig voor een groen dak? Of wil je weten hoe je kunt (…)

[ Meer lezen » ]

Gemeente De Ronde Venen start groot onderzoek naar lood in tuinen

In gemeente De Ronde Venen bevat de bodem op sommige plekken hoge gehalten lood. Dit komt omdat men vroeger de laaggelegen veengronden in dit gebied ophoogde met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Dit is het zogenaamde toemaakdek. De komende 3 jaar onderzoekt projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen (een samenwerking tussen Gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht) tuinen in gebieden waar verhoogde gehalten lood in de bodem verwacht worden. Ook (…)

[ Meer lezen » ]

Trots op ons jaarverslag over 2021. Jij kunt het nu ook bekijken

Wij blikken terug op 2021. Het jaar waarin we nog steeds op afstand werkten, maar dit was geen belemmering om samen met onze gemeenten en andere samenwerkingspartners ervoor te zorgen dat onze leefomgeving veilig, gezond en duurzaam is én blijft. Wij nemen u in de animatie graag mee in in een aantal mijlpalen die wij hebben bereikt, maar er is nog zoveel meer. Het was weer een jaar om trots op te zijn!

Zo konden (…)

[ Meer lezen » ]

Bestuurslid en wethouder van Rhenen Peter de Rooij overleden

Geschrokken en met ongeloof hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Peter de Rooij, lid van ons algemeen bestuur en wethouder van de gemeente Rhenen.

Peter was vier jaar lang een gewaardeerd lid van ons algemeen bestuur. In die rol gaf hij altijd blijk van het wezenlijke belang dat hij hechtte aan een gezonde en veilige omgeving voor inwoners. Wij herinneren ons Peter als een nuchtere, constructieve man met een groot relativeringsvermogen. Zo gaf (…)

[ Meer lezen » ]

Op pad met Nico – Energiecontroles waarom doen we dat eigenlijk, en wat levert het op?

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Het energieakkoord geeft invulling aan de verduurzaming van onze samenleving en economie. Omdat bedrijven verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het energieverbruik zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. Toezichthouders van de ODRU controleren of bedrijven voldoen aan de wettelijk plicht. We adviseren over een plan van aanpak, spreken met elkaar af op welke (…)

[ Meer lezen » ]

Week van de circulaire economie

Deze week is het de week van de circulaire economie en ook bij de ODRU houdt dit onderwerp ons bezig. En daar hoort aandacht voor het voorkomen en scheiden van afval natuurlijk ook bij. Zo zijn we bezig met het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Zijn we toe aan nieuwe kantoorapparatuur? Dan is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde in het inkoopproces. Ook kijken we altijd of de oude apparaten ergens anders nog een tweede leven (…)

[ Meer lezen » ]

Prehistorische, Romeinse en middeleeuwse bewoningssporen in de Kersenweide in Odijk

Bij het proefsleuvenonderzoek in de Kersenweide bij Odijk is een aantal bijzondere vondsten gedaan. Het was al bekend dat in de IJzertijd en Romeinse Tijd in de Kersenweide werd gewoond, maar nu zijn voor de eerste keer in Bunnik ook bewoningssporen uit de Bronstijd gevonden. Archeologische resten uit latere periodes zijn er ook. Direct naast de N229 is een goed bewaard nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd aangetroffen, en langs de Vlowijkerwetering zijn sporen gevonden (…)

[ Meer lezen » ]

Ketentoezicht 2021: toezicht op illegale asbestsaneringen

Controle op illegale asbestsaneringen 

Voor het (laten) verwijderen van asbest(daken) is toestemming nodig van de gemeente en het is belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Dit om risico’s voor mens en milieu te voorkomen. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) houdt hier toezicht op in opdracht van haar vijftien gemeenten. In 2021 is hier bij een aantal verdachte locaties extra op gecontroleerd waardoor er veel illegale asbestsanering is ontdekt. In dit bericht lees je (…)

[ Meer lezen » ]