Nieuws

Email icoon

Brieven en e-mails voortaan via jeleefomgeving.nl

De ODRU stuurt sinds januari 2023 steeds vaker berichten via jeleefomgeving.nl, een zaaksysteem voor de fysieke leefomgeving.

Door deze manier vervangt de ODRU in stappen de losse e-mails, SecuDoc (digitale bestanden versturen) en een deel van de papieren post. Dat is veiliger en duurzamer. Alle berichten over je vergunning, melding of vraag staan bij elkaar.

Wil je weten hoe het werkt? Kijk dan op de pagina jeleefomgeving.

Provinciehuis Utrecht, met vlag van de ODRU en de RUD

ODRU ontdekt ruim 480 energie-onzuinige situaties

Door slimmer gebruik te maken van data en meer toezichthouders in te zetten, heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in 2022 ruim 480 energie-onzuinige situaties ontdekt.

Energiebesparende maatregelen zijn sinds 2022 onderdeel van alle reguliere milieucontroles bij bedrijven. De ODRU ontwikkelde hier in het afgelopen jaar een standaard methode voor. Bij midden- en grootverbruikers wordt toezicht gehouden op de toepassing van energiebesparende maatregelen op het gebied van ventilatie, verwarming en verlichting. Kleinverbruikers krijgen informatie over (…)

[ Meer lezen » ]

Voorzitters bestuur en directeuren van RUD en ODRU bij getekende dienstverleningsovereenkomst Bodem

De dienstverleningsovereenkomst Bodem tussen de RUD en ODRU is getekend

Medewerkers bodem van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) kunnen voortaan makkelijker en meer samenwerken. De basis hiervoor is de dienstverleningsovereenkomst die op vrijdag 20 januari werd ondertekend door voorzitters Sjors Fröhlich (ODRU) en Gerrit Spelt (RUD). Het is de eerste dienstverleningsovereenkomst tussen de twee omgevingsdiensten.

Collega’s van de ODRU en (…)

[ Meer lezen » ]

Geklepeld hout Ameide ©Odru

Toezichthouders treffen 17.000 m3 vervuild hout aan in Ameide

Na verschillende meldingen van overlast, troffen toezichthouders van de ODRU een stapel van 17.000 m3 vervuild en broeiend hout aan in een veenweidegebied tussen Ameide en Harmelen. Met de inspectie die daarop volgde is bodemvervuiling in het gebied voorkomen.

Schadelijke stoffen

Op de locatie in Ameide werden pogingen gedaan om met de hand, en met behulp van een zeeftrommel, stukken plastic uit de partij hout te verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden is het vervuilde hout (…)

[ Meer lezen » ]

PCB en asbest(vezels) in de druppelzone van asbestdaken

Als daken van asbesthoudend plaatmateriaal niet voorzien zijn van dakgoten kan er door verwering asbest in de bodem terechtkomen. Dit vindt plaats in de zone waar water met asbest op de bodem valt, de zogenaamde druppelzone. Deze druppelzone heeft doorgaans de lengte van het asbestdak en een breedte van maximaal 1 meter. Het asbest wordt normaliter aangetroffen tot een diepte van maximaal 10 centimeter onder maaiveld.

Recent is gebleken dat asbesthoudende (dak)platen voorzien kunnen zijn (…)

[ Meer lezen » ]

Informatieteam asbestdaken (ODRU) aanwezig op U-Thuisbijeenkomst op 18 oktober

Op dinsdagavond 18 oktober aanstaande vindt de U-Thuis najaarsbijeenkomst inclusieve energietransitie plaats. Bij de ODRU houdt dit onderwerp ons volop bezig! Op deze bijeenkomst inspireert ons Informatieteam asbestdaken de bezoekers over asbestsanering in combinatie met verduurzaming tijdens de deelsessie “Als je het doet… doe het dan goed!”. Ook staat het Informatieteam asbestdaken die avond met een stand op de energiemarkt om bezoekers te informeren over hoe het Informatieteam asbestdaken ze kan helpen bij (het (…)

[ Meer lezen » ]

Asbestdakenopnul

Het is de Week van de Asbestvrije Schuur

Het is de Week van de Asbestvrije Schuur. Bij de ODRU houdt dit onderwerp ons bezig. Rond deze week stimuleert ons Informatieteam asbestdaken samen met Milieu Centraal gemeenten in de provincie Utrecht extra om zoveel mogelijk asbestdaken van schuurtjes te verwijderen en te vervangen door een gezond dak. Tevens pakt het Informatieteam asbestdaken – op verzoek van een gemeente – graag een coördinerende rol bij gezamenlijke asbestdakverwijderingsacties.
Meer weten over de Week van de Asbestvrije (…)

[ Meer lezen » ]

#ODRUduurzaam

De ODRU verduurzaamt haar bedrijfsvoering.

De ODRU heeft de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Om dit te bereiken berekenen we jaarlijks onze CO2-voetafdruk en stellen we doelen om deze te verminderen. Wij streven naar 35% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van 2020. Wij zijn op alle vlakken bezig met verduurzaming. Denk aan onder andere energieverbruik, zakelijk verkeer, woon-werkverkeer en inkoop. Deze laatste twee hebben dit jaar onze prioriteit.

Woon-werkverkeer

Ons woon-werkverkeer veroorzaakt 70% van (…)

[ Meer lezen » ]

Opening klimaatpaviljoen op de Boswerf

Op 2 juni 2022 was de officiële opening van het klimaatpaviljoen van de Boswerf. Een mooie samenwerking tussen onder andere de gemeente Zeist, de provincie Utrecht, het waterschap de Stichtse Rijnlanden en de ODRU.  We zijn trots om ook aan dit soort mooie initiatieven te mogen bijdragen!

Wil jij ook een plantje schenken aan of komen ophalen in het plantenasiel? Heb je inspiratie nodig voor een groen dak? Of wil je weten hoe je kunt (…)

[ Meer lezen » ]

Gemeente De Ronde Venen start groot onderzoek naar lood in tuinen

In gemeente De Ronde Venen bevat de bodem op sommige plekken hoge gehalten lood. Dit komt omdat men vroeger de laaggelegen veengronden in dit gebied ophoogde met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Dit is het zogenaamde toemaakdek. De komende 3 jaar onderzoekt projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen (een samenwerking tussen Gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht) tuinen in gebieden waar verhoogde gehalten lood in de bodem verwacht worden. Ook (…)

[ Meer lezen » ]