Klachten over de ODRU zelf

Als u ontevreden bent over het gedrag of de handelwijze van een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU), dan kunt u een klacht indienen. Het mag hierbij niet gaan om een inhoudelijk besluit waarmee u het niet eens bent of een klacht over uw leefomgeving of het milieu

De procedure
De klachtambtenaar van de Omgevingsdienst is onze bedrijfsjurist, mevrouw B. Behrens. Zij neemt uw klacht in behandeling. Dat doet zij aan de hand van  de vastgestelde klachtenregeling  Zij zal eerst proberen om uw klacht informeel op te lossen, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek. Leidt dat niet tot een oplossing dan wordt uw klacht formeel, volgens de procedures, in behandeling genomen. Uiteindelijk beslist de directeur van de ODRU of uw klacht gegrond is of niet en wat er verder mee moet gebeuren.

Hoe dient u uw klacht in?
U kunt uw schriftelijke klacht richten aan: Omgevingsdienst regio Utrecht, ter attentie van de heer A. van Vuuren, directeur, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. Mailen kan uiteraard ook. Voordat u dat doet, adviseren wij om eerst contact op te nemen met onze bedrijfsjurist, te bereiken via het mailadres .