Gemeente Rhenen

 

Welke bodeminformatie heeft ODRU?
ODRU beheert uitsluitend de informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging in het bodeminformatiesysteem. De rapporten zelf kunt u bij de gemeente opvragen.

Op www.bodemloket.nl vindt u informatie over ernstige bodemverontreinigingen, zogenaamde Wbb-locaties. Een link naar dit landelijke bodemloket is ook opgenomen in het Geoloket (kaartlaag Wbb-locaties). Voor nadere informatie over Wbb-locaties kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Hoe vraag ik meer informatie op?
Wij verzoeken u eerst het Geoloket te raadplegen. Is er van uw perceel gemeentelijke bodeminformatie bekend en wilt u een toelichting? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.