Gemeente Vijfheerenlanden startmelding sloop

  Persoonlijke Gegevens

  Achternaam Tussenvoegsel
  Naam
  Adres Huisnummer
  Woonplaats Postcode
  Telefoon 1 Telefoon 2
  E-mail adres
  Bedrijfsnaam
  Dossiernummer
  Naam Aannemer

  Melding voor het uitvoeren van sloop- of renovatiewerkzaamheden

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  OLO-nummer (verplicht)
  (Dit nummer ontvangt u na het indienen van een sloopmelding of bouwvergunning.)
  Werkzaamheden worden uitgevoerd door
  Werkzaamheden starten op
  Werkzaamheden eindigen naar verwachting op

  Let op:

  U bent verplicht voorafgaand aan sloopwerkzaamheden aan een pand van voor 1994 een asbestinventarisatie te laten voeren. Ook bent u verplicht voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden een sloopmelding in te dienen via het OLO. Link: www.omgevingsloket.nl

  Startmeldingen voor asbestsaneringswerkzaamheden dienen te worden doorgegeven via het Landelijke Asbest Volgysteem (LAVS) of het meldingsformulier van de Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

  Bijlagen

  Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen (maximaal 2Mb per file)