Geoportaal

GeoPortaal voorbeeld

Welkom op ons Geoportaal

Sinds januari 2021 maken we gebruik van dit nieuwe Geoportaal.  U vindt hier geografische informatie over verschillende milieuthema’s zoals bodem, archeologie, luchtkwaliteit en geluid. Deze informatie staat op een kaart en is beschikbaar voor het werkgebied van de ODRU (de groene gemeenten op het kaartje).

Door te klikken op één van de hoofdthema’s opent een nieuwe pagina waarop u een keuze kunt maken voor de te tonen informatie in subcategorieën, gerelateerd aan het overkoepelende thema.

Bent u nieuw op ons Geoportaal?

In deze handleiding staat informatie hoe je kunt navigeren in het Geoportaal. De menu-opties, verschillende knoppen en filteropties staan uitgelegd.

Heeft u vragen?

Over de kaarten of het gebruik van het Geoportaal, stuur een e-mail naar of bel naar de receptie van de ODRU: 088 – 022 5000.

Bodemkwaliteitskaart