Milieuklachten

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft de ODRU de bevoegdheid om namens het gemeente- of provinciebestuur klachten veroorzaakt door bedrijven en klachten over asbest te behandelen. Voor de gemeente IJsselstein behandelen we ook klachten over bouw en ruimtelijke ordening. Hieronder leest u voor welke gemeente u welk type klachten bij ons kunt melden.

Milieuklachten
Ervaart u overlast van geur, geluid, licht? Of ziet u ergens bodemverontreiniging, stort van materialen of luchtverontreiniging? Voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Woerden, IJsselstein en Zeist behandelen we milieuklachten die door bedrijven zijn veroorzaakt.

Voorbeelden van milieuklachten veroorzaakt door bedrijven
• Geluidsoverlast: muziek, laden en lossen, evenementen, werkzaamheden.
• Stankoverlast: bereiden van voedingsmiddelen, industriële processen.
• Stofoverlast door op- en overslag.
• Bodemvervuiling door lekkage of verkeerde opslag.
• Lichtverontreiniging door tuinbouw, reclameverlichting en sportverlichting.
• Afval: verbranden van afval en ongedierte.

Klachten over asbest
Voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Woerden, IJsselstein en Zeist behandelen we klachten over asbest. Denk hierbij aan (illegale) sanering, asbest in een afvalcontainer of asbestverdacht materiaal in de openbare ruimte.

Bouwklachten en klachten over ruimtelijke ordening IJsselstein

Voor de gemeente IJsselstein behandelen we ook klachten over bouw en ruimtelijke ordening zoals bijvoorbeeld illegale bewoning (bewoning van bedrijfspanden of illegale kamergewijze verhuur).
Wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid van een bedrijfs- of bouwactiviteit, zoals onveilige constructies of een vermoeden van illegale bouw, of wanneer u overlast van bouwwerkzaamheden ondervindt, dan kunt u dat ook bij ons melden.

Melden klachten

Meld uw klacht bij ons via het onderstaande klachtenformulier of neem telefonisch contact met ons op.

• Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur): 088 – 022 50 00.
• Buiten kantooruren: provinciale milieuklachtentelefoon: 0800 – 02 25 510.