Milieuklachten

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft ODRU de bevoegdheid om namens het gemeente- of provinciebestuur klachten te behandelen veroorzaakt door bedrijven.

Milieuklachten
Voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Woerden, IJsselstein en Zeist behandelen we milieuklachten veroorzaakt door bedrijven.

Voorbeelden van milieuklachten veroorzaakt door bedrijven

 • Geluidsoverlast: muziek, laden en lossen, evenementen, werkzaamheden.
 • Stankoverlast: bereiden van voedingsmiddelen, industriële processen.
 • Stofoverlast: door op- en overslag.
 • Bodemvervuiling: door lekkage, verkeerde opslag.
 • Lichtverontreiniging: door tuinbouw, reclameverlichting en sportverlichting.
 • Afval: verbranden van afval, ongedierte.

Bouwklachten
Voor gemeenten Montfoort en IJsselstein behandelen we ook klachten over bouw, ruimtelijke ordening en asbest.

Voorbeelden van klachten over bouw en ruimtelijke ordening

 • Asbest: (illegale) sanering, asbest in afvalcontainer, asbestverdacht materiaal in de openbare ruimte.
 • Illegale bewoning: bewoning van bedrijfspanden, illegale kamergewijze verhuur.
 • Overlast van bouwwerken: onveilige constructies, illegale bouw, overlast van bouwwerkzaamheden.

Melden klachten
Ervaart u overlast van geur, geluid, licht? Of ziet u ergens bodemverontreiniging, stort van materialen of luchtverontreiniging? Of maakt u zich zorgen over de veiligheid van een bedrijfs- of bouwactiviteit? Meld uw klacht bij ons via het klachtenformulier of neem telefonisch contact met ons op.

 • Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur): 088 – 022 50 00
 • Buiten kantooruren: provinciale milieuklachtentelefoon: 0800 – 02 25 510.