Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de vijftien eigenaar gemeenten van de
Omgevingsdienst regio Utrecht:

 Gemeente Bunnik de heer J. Rensen
 Gemeente De Bilt  mevrouw A.E. Brommersma
 Gemeente Montfoort  de heer I.A.M. ten Hagen
 Gemeente Oudewater  de heer B.C. Lont
 Gemeente Renswoude  mevrouw P. Doornenbal
 Gemeente Rhenen  de heer P. de Rooij
 Gemeente De Ronde Venen  de heer C. van Uden
 Gemeente Stichtse Vecht  de heer A. Wisseborn
 Gemeente Utrechtse Heuvelrug  de heer R. Jorg
 Gemeente Veenendaal  de heer E. Stroobosscher
 Gemeente Vijfheerenlanden  de heer H. Zevenhuizen
 Gemeente Woerden  de heer A. de Regt
 Gemeente Wijk bij Duurstede  de heer H. Vreeswijk
 Gemeente IJsselstein  de heer P.J. Bekker
 Gemeente Zeist  de heer W. Catsburg

 

Het dagelijks bestuur is in handen van de heer W. Catsburg (Zeist), de heer P. Bekker (IJsselstein), de heer B.C. Lont (Oudewater) en mevrouw P. Doornenbal (Renswoude). Mevrouw P. Doornenbal is plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur tot een nieuwe voorzitter is benoemd.  De directeur van de ODRU, de heer A.E. van Vuuren is secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur. Hij wordt hierin ondersteund door bestuurssecretaris mevrouw B. Behrens-Benne.

De portefeuilleverdeling van de leden van het dagelijks bestuur is als volgt:

Waarneming door mevrouw P. Doornenbal Voorzitter, communicatie, privacy beleid, HRM (rechtspositie), juridische zaken en informatiebeheer en archivering.
Mevrouw P. Doornenbal: Plaatsvervangend voorzitter, VTH (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving), samenwerking in/met de provincie en de RUD, kwaliteit van dienstverlening.
De heer P. Bekker: (programma) Omgevingswet, HR (beleid)
De heer W.D. Catsburg: (programma) Duurzaamheid en energietransitie, taakoverdrachten, samenwerking in/met de provincie en de RUD.
De heer B.C. Lont Financiën, IT en digitalisering, (programma) Sturing, monitoring en verantwoording, bedrijfsvoering inclusief processen, standaardisatie en schaalvoordelen.