Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de vijftien eigenaar gemeenten van de
Omgevingsdienst regio Utrecht:

 Gemeente Bunnik  de heer P. Heijmerink
 Gemeente De Bilt  mevrouw A.E. Brommersma
 Gemeente Montfoort  de heer I.A.M. ten Hagen
 Gemeente Oudewater  de heer B.C. Lont
 Gemeente Renswoude  mevrouw P. Doornenbal
 Gemeente Rhenen  de heer P. de Rooij
 Gemeente De Ronde Venen  de heer C. van Uden
 Gemeente Stichtse Vecht  de heer J.W. Klomps
 Gemeente Utrechtse Heuvelrug  de heer R. Jorg
 Gemeente Veenendaal  de heer E. Stroobosscher
 Gemeente Vijfheerenlanden  de heer H. Zevenhuizen
 Gemeente Woerden  de heer A. de Regt
 Gemeente Wijk bij Duurstede  de heer H. Marchal
 Gemeente IJsselstein  de heer P.J. Bekker
 Gemeente Zeist  de heer W. Catsburg

 

Het dagelijks bestuur is in handen van de heer W. Catsburg (Zeist), de heer J.W. Klomps (Stichtse Vecht) en mevrouw P. Doornenbal (Renswoude). De heer G.F. Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, is voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur. De directeur van de ODRU, de heer A. van Vuuren is  secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur. Hij wordt hierin ondersteund door bestuurssecretaris mevrouw B. Behrens.

De portefeuilleverdeling van de leden van het dagelijks bestuur is als volgt:

  • De heer G.F. Naafs: voorzitter, communicatie, HRM (rechtspositie en beleid) en juridische zaken
  • Mevrouw P. Doornenbal-van der Vlist: plaatsvervangend voorzitter, VTH (vergunningverlening, Toezicht & Handhaving), samenwerking in/met provincie en met RUD, kwaliteit van dienstverlening.
  • De heer J.W. Klomps: Financiën, IT en digitalisering, (programma) Sturing, monitoring en verantwoording, bedrijfsvoering inclusief processen, standaardisatie en schaalvoordelen.
  • De heer W. Catsburg: Programma Duurzaamheid en energietransitie, taakoverdrachten en samenwerking daarin/met provincie en met RUD
  • Vacature

Het is nog niet bekend bij welk lid de portefeuille Programma Omgevingswet (tijdelijk) wordt ondergebracht (27 mei 2021).