Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de vijftien eigenaar gemeenten van de
Omgevingsdienst regio Utrecht:

 Gemeente Bunnik  mevrouw H.M. Spil
 Gemeente De Bilt  mevrouw A.E. Brommersma
 Gemeente Montfoort  de heer I.A.M. ten Hagen
 Gemeente Oudewater  de heer B.C. Lont
 Gemeente Renswoude  mevrouw P. Doornenbal
 Gemeente Rhenen  de heer P. de Rooij
 Gemeente De Ronde Venen  mevrouw K.B. Hagen
 Gemeente Stichtse Vecht  de heer J.W. Klomps
 Gemeente Utrechtse Heuvelrug  de heer R. Jorg
 Gemeente Veenendaal  de heer E. Stroobosscher
 Gemeente Vijfheerenlanden  de heer H. Zevenhuizen
 Gemeente Woerden  de heer T. de Weger
 Gemeente Wijk bij Duurstede  de heer H. Marchal
 Gemeente IJsselstein  de heer P.J. Bekker
 Gemeente Zeist  de heer S. Jansen

Het dagelijks bestuur is in handen van de heer S. Jansen (Zeist), de heer J.W. Klomps (Stichtse Vecht),  de heer I.A.M. ten Hagen (Montfoort) en mevrouw P. Doornenbal (Renswoude). De heer G.F. Naafs, burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, is voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur. De directeur van de ODRU, de heer J. Post is  secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur. Hij wordt hierin ondersteund door bestuurssecretaris mevrouw B. Behrens.

De portefeuilleverdeling van de leden van het dagelijks bestuur is als volgt:

  • De heer G.F. Naafs: voorzitter, communicatie, HRM (rechtspositie) en juridische zaken
  • Mevrouw P. Doornenbal-van der Vlist: plaatsvervangend voorzitter, VTH (vergunningverlening, Toezicht & Handhaving), samenwerking in/met provincie en met RUD, kwaliteit van dienstverlening.
  • De heer J.W. Klomps: Financiën, IT en digitalisering, (programma) Sturing, monitoring en verantwoording, bedrijfsvoering inclusief processen, standaardisatie en schaalvoordelen.
  • De heer I. ten Hagen: Programma Omgevingswet, HR (beleid)
  • De heer S. Jansen: Programma Duurzaamheid en energietransitie, taakoverdrachten en samenwerking daarin/met provincie en met RUD