Vergunningen en Meldingen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Omgevingsdienst regio Utrecht adviseert over het milieudeel van de omgevingsvergunning of levert een specialistisch advies aan bij de gemeente. Voor een overgroot deel van de gemeenten handelt de ODRU de enkelvoudige omgevingsvergunningen milieu in mandaat af en dit levert mooie efficiencywinst op.

Door veranderingen in wetgeving zijn steeds minder bedrijven vergunningplichtig en kunnen zij vaak volstaan met het doen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Deze melding wordt beoordeeld op juistheid, volledigheid en mogelijke consequenties voor het milieu. De Odru handelt deze meldingen in mandaat af.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een melding kunt u doen via het Omgevingsloket Online, kortweg OLO.

Meer informatie
Kenniscentrum InfoMil
AIM module

Routekaarten gevaarlijke stoffen
Onderstaand vindt u de routekaarten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in diverse gemeenten in de provincie Utrecht:

AsbestNieuws_shutterstock_asbest_124499023
De Omgevingsdienst regio Utrecht voert een aantal asbesttaken uit voor haar gemeenten zoals het opstellen van asbestbeleid en het ondersteunen bij asbesttaken voor gemeenten.

  • Voor algemene informatie over asbest, waaronder wet- en regelgeving, mogelijke toepassingen en een wegwijzer waar asbest kan voorkomen, verwijzen wij u naar de website van kenniscentrum InfoMil.
  • Voor het indienen van sloopmeldingen (waaronder asbestverwijdering) kunt u terecht op het Omgevingsloket Online. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.
  • Een overzicht van bedrijven die zijn gecertificeerd om een asbestinventarisatie uit te voeren of asbest te verwijderen staat op de website van de Stichting Certificatie Asbest (ASCERT).
  • Vragen over asbest en gezondheid? Neem contact op met de GGD regio Utrecht.

 

 

 

SaveSave