Vergunningen en Meldingen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket Online, kortweg OLO. De gemeente heeft de regie in het vergunningenproces. De Omgevingsdienst brengt – achter de schermen – advies uit over de aanvragen en levert een eindadvies op. Dit kan het milieudeel of een specialistisch advies zijn van de omgevingsvergunning.

De medewerkers van het team Vergunningen & Meldingen zijn regelmatig aanwezig bij gemeenten om de advisering op de omgevingsvergunningen af te stemmen.

Door veranderingen in wetgeving zijn steeds minder bedrijven vergunningplichtig en kunnen zij vaak volstaan met het doen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit. De Omgevingsdienst regio Utrecht handelt deze meldingen af. 

Meer informatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
AIM module

Routekaarten gevaarlijke stoffen
Onderstaand vindt u de routekaarten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in diverse gemeenten in de provincie Utrecht:

AsbestNieuws_shutterstock_asbest_124499023
De Omgevingsdienst regio Utrecht voert een aantal asbesttaken uit voor haar gemeenten zoals het opstellen van asbestbeleid en het ondersteunen bij asbesttaken voor gemeenten.

  • Voor algemene informatie over asbest, waaronder wet- en regelgeving, mogelijke toepassingen en een wegwijzer waar asbest kan voorkomen, verwijzen wij u naar de website van kenniscentrum InfoMil.
  • Voor het indienen van sloopmeldingen (waaronder asbestverwijdering) kunt u terecht op het Omgevingsloket Online. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.
  • Een overzicht van bedrijven die zijn gecertificeerd om een asbestinventarisatie uit te voeren of asbest te verwijderen staat op de website van de Stichting Certificatie Asbest (ASCERT).
  • Vragen over asbest en gezondheid? Neem contact op met de GGD regio Utrecht.

 

 

 

SaveSave