Zwerfafval

Zeist Zonder Zwerfafval, Pak het op!
Iedereen kan meehelpen om zwerfafval tegen te gaan: inwoners, scholen, bedrijven, verenigingen. Dat kan natuurlijk door geen afval achter te laten, zo af en toe de stoep te vegen of door bijvoorbeeld een schoonmaakactiviteit te organiseren. De gemeente stelt hiervoor opruimspullen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes (ook kindermaten), handschoenen en vuilniszakken beschikbaar. Neem hiervoor tijdig contact op met Judith Stoker van De Boswerf: telefoonnummer 088 – 0225083, e-mailadres: .

‘Opgeruimde Zeistenaren’
Personen, bedrijven en organisaties die een opgeruimd Zeist een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als ‘Opgeruimde Zeistenaar ’ Meedoen of heeft u goede ideeën? Meld u dan aan bij Judith Stoker.

De kaart ‘Opgeruimd Zeist’ laat zien waar Opgeruimde Zeistenaren (inwoners en scholen) actief zijn met zwerfafval opruimen. Wilt u als inwoner, vereniging, school of bedrijf ook meedoen, maar staat uw stuk nog niet op de kaart? Meld u dan aan bij De Boswerf.

 

Zeist Zonder Zwerfafval, Pak het op! is een project van de Omgevingsdienst regio Utrecht waar De Boswerf onderdeel van is.